BIP

BIP

BIM Implementation Plan
Dokument, který podrobně popisuje, jaké kroky implementace BIM je třeba dokončit a kdy. Například implementační plán BIM může identifikovat milníky pro nákup softwarových nástrojů BIM, vývoj standardů modelování, nebo školení zaměstnanců.