BIM

BIM

Building Information Modeling - informační model staveb. Soubor technologií, procesů a zásad umožňujících několika zúčastněným stranám společně projektovat, stavět a provozovat stavbu ve virtuálním prostoru. BIM model si lze představit jako informační databázi, která může zahrnovat kompletní data od prvotního návrhu, výstavby, správy budovy (či jiné stavby) a její případné rekonstrukce až po její demolici.
BIM reprezetuje používání sdílené reprezentace informací o stavbě, přičemž informace mohou mít různou podobu, mohou být ve formě modelů, dokumentů či jiných souborů. Cílem je vytvořit spolehlivý základ pro rozhodování jednotlivých účastníků (aktérů) projektu.