Slovník BIM pojmů >> BIM protokol

BIM protokol

BIM protokol

Formální a dokumentované metody BIM komunikace, výměny dat, jejich údržby a předávání - soupis pravidel pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu. BIM protokol slouží zejména pro určení členů projektových týmů a pro vymezení datových požadavků souvisejících s informačním modelem.

BIM protokol je přílohou Zvláštních smluvních podmínek Českého standardu smlouvy pro výstavbu a je jedním z hlavních nástrojů pro práci s informačním modelem. Vzorový protokol je k dispozici na stránkách KoncepceBIM.cz.