Slovník BIM pojmů >> BIM mandát

BIM mandát

BIM mandát

BIM mandate - státem vyhlášené povinné využívání BIM technologií pro nadlimitní veřejné zakázky s cílem jejich zefektivnění a snížení nákladů