BEP

BEP

BIM Execution Plan (též BIMxP, v USA též BXP) - výkonný plán realizace BIM - závazný dokument, obvykle vytvořený před uzavřením smlouvy na základě požadavků zadavatele. Definuje, jak budou prováděny jednotlivé aspekty informačního modelování projektu. Plán realizace BIM definuje role účastníků a jejich zodpovědnosti, standardy, které mají být použity, a postupy, které je třeba dodržovat. BEP odkazuje na řadu dalších dokumentů, např. Hlavní plán pro předávání informací (MIDP) a Plán implementace projektu (PIP). BEP může být aktualizován po získání zakázky a podpisu smlouvy. Odsouhlasený BEP se už v počátku projektu stává smluvní přílohou, obdobně jako např. dohodnutý harmonogram.

BEP v sobě zahrnuje podstatné informace o projektu, účastnících, použitých nástrojích, požadavcích na informace různého druhu a další informace. Pro podmínky v České republice je návrh BEP součástí BIM protokolu, který je smluvní přílohou pro projekty s využitím metody BIM.