BCF

BCF

BIM Collaboration Format - alternativní výměnný komunikační datový formát mezi softwarovými nástroji používanými v BIM procesu