BCF

BCF

BIM Collaboration Format - alternativní výměnný komunikační datový formát mezi softwarovými nástroji používanými v BIM procesu. Obvykle bývá tento struktorovaný formát využíván pro přenos informací o nalezených kolizích a vadách.