ARI

ARI

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank soukromého sektoru pro oblast veřejné infrastruktury ČR sjednocující zájmy a názory významných subjektů a dodavatelů projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, financování a poradenství. Podílí se i na zavádění BIM do přípravy a realizace dopravní infrastruktury v ČR - viz InfraBIM, odborná pracovní skupina pro BIM při ARI.