AR

AR

Augmented Reality (rozšířená realita) - jedna z forem XR, vytvoření interaktivního zážitku ze skutečného prostředí, kde jsou objekty obsažené ve skutečném světě vylepšeny počítačově generovanými vjemovými informacemi. Augmented Reality (AR) přináší prvky digitálního světa do vnímání skutečného světa člověkem, a to nikoli jako jednoduché zobrazení dat, ale integrací pohlcujících vjemů, které jsou divákem vnímány jako přirozená součást prostředí. Např. pohled "skrz" tablet zobrazí potrubí skrytá ve zdech v daném záběru.