AIR

AIR

Asset Information Requirements - Požadavky na informace o vybavení

AIR je jeden ze základních dokumentů BIM procesu, určující požadavky na aktiva projektu, jejich správu a postupy údržby, definovaný v ISO 19650-1. Požadavky na informace o vybavení specifikují manažerské, obchodní a technické aspekty, které je třeba vzít v úvahu, aby bylo možné majetek efektivně spravovat. AIR by měly být definovány v reakci na spouštěcí události během provozu budovy. Relevantní mohou být informace o umístění, stavu a výkonnosti daného aktiva. Shromážděné údaje by měly pomoci řešit problémy, které se vyskytují při provozu budovy.