AEC

AEC

Architecture - Engineering - Construction - zkratka popisující 3 hlavní disciplíny stavebních projektů - architektura - inženýring - výstavba. Používáno také pro popis typu CAD nebo BIM softwaru používaného v tomto oboru (např. AEC Collection). Někdy bývá rozšířeno ještě na AECO - Architecture, Engineering, Construction, Operation.