8D

8D

Osmý rozměr BIM navazuje na 7D a odkazuje na zdraví a bezpečné užívání stavby - simulační model je určený zejména pro BIM navrhování se zaměřením na prevenci nehod.