6D

6D

Šestý rozměr BIM navazuje na 5D a odkazuje na provozování stavby - týká se následné provozní fáze životního cyklu stavby, zejména z pohledu správy majetku (facility management - FM, Building Lifecycle Management - BLM) a údržby majetku - tedy po dokončení výstavby a předání stavby do uživání. Tato oblast pokrývá široké spektrum pohledů - realitní strategie, správu majetku, pronájmy, daně, provozní předpisy, záruční doby, spotřeby energie, údržbu a renovace. Řeší inteligentní propojení BIM modelu s těmito agendami.

Integrace BIM s 6D CAD simulačními modely vede k celkovému snížení spotřeby energie.