4D

4D

Čtvrtý rozměr modelování (4D) odkazuje na 3D + čas. Model nebo modelovací postup práce je považován za 4D, pokud je čas přiřazen k objektům modelu tak, aby bylo umožněno časové plánování výstavby, popřípadě sledovat postup výstavby.

Hlavním účelem simulace fázování výstavby je poskytnout nástroj, který pomůže konstrukčnímu týmu vizualizovat případné logistické problémy nebo neefektivnost.