3D tisk

3D tisk

Výrobní technika, která transformuje virtuální trojrozměrný prvek (CAD nebo BIM model) na fyzický objekt. 3D tisk je buď „aditivní“ výrobní proces, při kterém „tiskárna“ vytváří fyzický produkt „vrstvu po vrstvě“ pomocí tuhnoucího (původně kapalného) materiálu, nebo „subtraktivní“ výrobní proces, při kterém je vytištěný tvar extrahován z pevné hmoty.

O 3D tisku můžeme mluvit jak při výrobě modelu (tisk z plastu či kovu), tak při výrobě výsledné stavby (tisk z betonových materiálů).