10D

10D

Desátý rozměr BIM navazuje na 9D a jeho cílem je industrializace procesů a zvýšení produktivity stavebnictví, a to i díky novým technologiím a digitalizaci procesů. 10D vede k řešení problému nízké produktivity ve stavebnictví a k optimalizaci všech fází životního cyklu stavby: projektování, výstavby a správy infrastruktury nebo zařízení.