Slovník BIM pojmů >> pasportizace

pasportizace

pasportizace

Proces sběru informací o skutečném stavu stavby a tvorby pasportů. Pasporty jsou evidencí hmotného nebo nehmotného majetku pro jeho efektivní provoz, údržbu a modernizaci. Účelem je sledování životního cyklu majetku, správa a optimalizace jeho využití. V případě staveb se eviduje i stavebně technický stav a rozměry a pasport tak slouží jako podklad pro plánování dalších procesů prodlužujících životnost a zvyšujících užitek.