COBie

COBie

Construction Operations Building Information Exchange - specifikace pro zachycení a předávání projektových a stavebních informací správcům budov. Specifikace COBie lze řadit pomocí šablon tabulek nebo pomocí softwarového řešení s podporou COBie.