Vodopro

Projekční a inženýrská společnost

Projekční a inženýrská společnost

Adresa: Ing. Pavel Jakubů
Poštovní 620
468 61 Desná
www.vodopro.cz
 

Projekce zdravotně technických instalací: Projekce vnitřních vodovodů, požárních vodovodů a vnitřní kanalizace včetně přípojek. Rozsah projektů od rodinných domu, bytových domů až po administrativní budovy a skladové haly. Řešení likvidace dešťových vod.

Projekce infrastruktury: Projekce inženýrských sítí pro napojení nových parcel, administrativních nebo skladových areálů. Řešení vodovodních, kanalizačních (gravitačních, tlakových) a plynovodních řadů (STL,NTL) včetně přípojek.

Projekce plynovodů: Projekce vnitřních a veřejných plynovodů (STL, NTL, VTL). Rozsah projektů od rodinných domu, bytových domů až po administrativní budovy a skladové haly tzn. domovní plynovody, průmyslové plynovody, plynové kotelny a regulační stanice.

Inženýrská činnost: V rámci inženýrské činnosti jsme schopni zajistit pro investora získání územních řízení, stavebního povolení případně stavebního povolení pro vodní díla a povolení komunikací vydávaných specielním stavebním úřadem, dle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Dále nabízíme spolupráci formou technického nebo autorského dozoru staveb, případně spolupráci a poradenství při výběru vhodného dodavatele.

Chci přidat svoji firmu

S BIM mám bohaté zkušenosti a jsem připraven je nabídnout svým zákazníkům.
Přidat svoji firmu