Firmy používající BIM >> VPU DECO Bratislava, a.s.

VPU DECO Bratislava, a.s.

Architektonická a projektová spoločnost pre návrh a prípravu projektov pozemných stavieb

Architektonická a projektová spoločnost pre návrh a prípravu projektov pozemných stavieb

Adresa: VPU DECO Bratislava, a.s.
IČO : 314 000 27
Za kasárňou 1
831 03 Bratislava
Slovensko
www.vpudeco.sk

VPU DECO Bratislava má dlhoročnú viac ako 60 ročnú reputáciu odbornej profesionalne riadenej architektonickej a projektovej spoločnosti pre návrh a prípravu projektov pozemných stavieb. Výstupom spracovaného projektu je stavba, ktorá spĺňa náročné kritéria jej zadávateľa. Projekt stavby je spracovanie konkrétneho plánu postupu výstavby a všetkých technických zariadení v časovej postupnosti tak, aby ekonomické náklady výstavby boli na najnižšej úrovni pri splnení požiadaviek budúcej prevádzky stavby. Na dosiahnutie týchto cieľov neustále zdokonaľujeme našu prácu aj využívaním BIM technológie.

Kontaktná osoba
Výkonný riaditeľ : Ing. Igor Toth
igor.toth@vpudeco.sk
mobil : +421 903 44 66 27

Chci přidat svoji firmu

S BIM mám bohaté zkušenosti a jsem připraven je nabídnout svým zákazníkům.
Přidat svoji firmu