Firmy používající BIM >> Proma, s.r.o.

Proma, s.r.o.

Komplexné architektonické a inžinierske služby, realizácia, energetika

Komplexné architektonické a inžinierske služby, realizácia, energetika

Adresa: Proma, s.r.o.
IČO 31 621 252
Bytčická 16
010 01 Žilina
Slovensko
www.proma.sk

Popis činnosti firmy:

  • výber a posúdenie vhodnosti lokality na realizáciu investičného zámeru
  • inžinierska činnosť v rozsahu pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudácie stavby
  • architektonické a designové návrhy v oblasti urbanizmu, exteriéru, interiéru až stavebného detailu
  • kompletná predprojektová a projektová príprava stavieb
  • výber dodávateľa pre realizáciu
  • realizácia a manažment stavieb, autorský a stavebný dozor
  • odborné poradenstvo a konzultácie v celom rozsahu poskytovaných služieb

Kontakt:
sekretariat.za@proma.sk
tel.: +421417078800
colon@proma.sk
tel.: +421417078832

Projekty

Chci přidat svoji firmu

S BIM mám bohaté zkušenosti a jsem připraven je nabídnout svým zákazníkům.
Přidat svoji firmu