Firmy používající BIM >> PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.

Zpracování projektových dokumentací dopravních staveb

Zpracování projektových dokumentací dopravních staveb

Adresa: PK OSSENDORF s.r.o.
IČO: 25564901
Tomešova 503/1
602 00 Brno
www.pk-ossendorf.cz

Společnost PK OSSENDORF s.r.o. je projektovou kanceláří, jejíž činnost zahrnuje komplexní zpracování projektových dokumentací dopravních staveb, včetně staveb mostních konstrukcí v rozsahu od vyhledávacích a technických studií, včetně spolupráce na urbanistických studiích a územně plánovacích dokumentacích, přes všechny další stupně dokumentace (dokumentace pro územní rozhodnutí-DÚR, dokumentace pro stavební povolení-DSP, zadávací dokumentace stavby-PDPS, realizační dokumentace stavby-RDS, dokumentace skutečného provedení stavby-DSPS) až po součinnost při realizaci stavby ve formě autorského dozoru-AD, technického dozoru stavby-TDS a koordinátora BOZP. Dále firma zajišťuje související inženýrské činnosti (získání územního rozhodnutí, získání stavebního povolení, zajištění majetkoprávního projednání a majetkoprávního vypořádání staveb) a expertní činnosti (expertní posouzení staveb se zaměřením na správnost a optimalizaci technického řešení a hledání úspor).


Jednotlivé projekční týmy vypracovávají dokumentace staveb komunikačních sítí (dálnice, rychlostní komunikace, obchvaty a průtahy obcí, silnice, místní komunikace, parkovací plochy) včetně mostních objektů a tramvajových tratí. V rámci zpracování dokumentací nebo provádění inženýrské činnosti (dále jen „inženýringu“), je ze strany společnosti zajišťována celková koordinace staveb a koordinace profesí (specialistů). Už více než 15 let se firma podílí na významných zakázkách velkých dopravních staveb a to zejména ve funkci hlavního nebo generálního projektanta. Mimo jiné je společnost nositelem koncepce Velkého městského okruhu (VMO) v Brně.

Kontakt:
Bc. Kateřina Šťastná
stastna@pk-ossendorf.cz

Chci přidat svoji firmu

S BIM mám bohaté zkušenosti a jsem připraven je nabídnout svým zákazníkům.
Přidat svoji firmu