Firmy používající BIM >> Odborná rada pro BIM

Odborná rada pro BIM

Czech BIM Council

Czech BIM Council

Adresa: CzBIM - Odborná rada pro BIM
budova Fakulty stavební ČVUT
Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6 - Dejvice
www.czbim.org

Odborná rada pro BIM je nezisková organizace, jež se systematicky a dlouhodobě věnuje problematice informačního modelu budovy jak z pohledu uplatňování ve světě, tak i s ohledem na specifika českého prostředí (normy, legislativa apod.) v praxi. Za účelem naplňování popularizace a propagace metodiky BIM sdružuje firmy i jednotlivce.

Kontaktní osoba:
předseda rady sdružení
Ing. arch. Petr Vaněk
vanek@czbim.org
mobil: +420 775 600 956
pevná: +420 22435 7103

Chci přidat svoji firmu

S BIM mám bohaté zkušenosti a jsem připraven je nabídnout svým zákazníkům.
Přidat svoji firmu