GREBNER

projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

Adresa: GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.
Jeseniova 1196/52
130 00 Praha 3
www.grebner.cz

Projektování pozemních, průmyslových, dopravních a vodohospodářských staveb včetně statických výpočtů konstrukcí. Průzkumy stavu objektů a inženýrských sítí. Koordinace projektových a inženýrských činností vč. zajištění výkonu autorského dozoru.

Kontaktní osoby:
Ing. Miroslav Lán, jednatel
lan@grebner.cz
tel. 602 791 601

Případová studie ke stažení: stáhnout

Chci přidat svoji firmu

S BIM mám bohaté zkušenosti a jsem připraven je nabídnout svým zákazníkům.
Přidat svoji firmu