Firmy používající BIM >> EP Rožnov, a.s.

EP Rožnov, a.s.

Projekční, inženýrská a dodavatelská společnost

Projekční, inženýrská a dodavatelská společnost

Adresa: EP Rožnov. a.s.
Boženy Němcové 1720
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 45193631
ep@eproznov.cz

Společnost EP Rožnov, a.s. je projekční, inženýrská a dodavatelská společnost, která poskytuje komplexní služby v investiční výstavbě, v oblasti náročných technologií.

Specializací firmy je projektování a realizace čistých a klimatizovaných prostor v elektrotechnickém, automobilovém a farmaceutickém průmyslu, v optice a jemné mechanice, ve zdravotnictví, ve výrobě zdravotnické techniky i v dalších průmyslových oborech.

V oblasti projektování a realizace čistých a klimatizovaných prostor máme dlouholeté zkušenosti, díky nimž jsme schopni nabídnout investorům komplexní služby pro řešení jejich investičních záměrů, tzn.: poradenství a vypracování investičních studií, zpracování projektové dokumentace všech stupňů, inženýrskou činnost, realizaci stavby až po uvedení čistých prostorů do provozu a následný servis technologických zařízení staveb.

Naším cílem je být jediným partnerem pro zákazníka při řešení jeho investičních záměrů.
Zakázky realizujeme nejen v České a Slovenské republice, ale také v Rusku, v Polsku, v Litvě, v Lotyšsku atd.

Našim zákazníkům můžeme nabídnout zpracování projektové dokumentace v systému BIM.
Detailnost projektu v systému BIM zpracujeme dle požadavku zákazníka.

Kontakt:
ing. Ladislav Drozd
l.drozd@eproznov.cz


Chci přidat svoji firmu

S BIM mám bohaté zkušenosti a jsem připraven je nabídnout svým zákazníkům.
Přidat svoji firmu