Firmy používající BIM >> DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Multidisciplinárne projektové práce a inžiniersko-konzultačné služby

Multidisciplinárne projektové práce a inžiniersko-konzultačné služby

Adresa: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 141/2,4,
832 03 Bratislava
IČO: 31 322 000
www.dopravoprojekt.sk

Predmetom činnosti spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s. je projektovanie. Vypracúva štúdie, stavebné zámery, dokumentácie pre územné rozhodnutia, stavebné povolenia, ako aj realizačné dokumentácie. S cieľom zabezpečiť komplexné služby investorom vykonáva konzultačné služby, inžinierske činnosti, výkon autorského a stavebného dozoru v priebehu výstavby a zameriava sa aj na majetkovoprávne vysporiadanie území. Predmetom projektových dokumentácií sú predovšetkým diaľničné a cestné stavby, železničné stavby, ale aj mestské komunikácie a rôzne druhy pozemných a vodohospodárskych stavieb.

Spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a.s. je špecializovaná aj na riešenie systémov hromadnej dopravy vrátane koľajovej dopravy, objekty pre riečnu dopravu a prístavy, preložky vodných tokov a inžinierskych sietí. Jej odborníci riešia zložité geotechnické problémy, prieskumné úlohy a technologické problémy. Spoločnosť sa nemalou časťou podieľa aj na projektoch z oblasti ekonomiky dopravy, ako aj hodnotenia vplyvov stavieb na životné a prírodné prostredie. DOPRAVOPROJEKT, a. s., má tiež rozsiahle skúsenosti zo spolupráce s mnohými významnými zahraničnými konzultačno-projektovými spoločnosťami.

DOPRAVOPROJEKT, a.s. využíva BIM technológiu (Building Information Modeling) na podporu projektovania vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie s cieľom zabezpečiť vyššiu kvalitu samotných projektov.

Kontakt:
Ing. Michal Bocora - riaditeľ divízie Bratislava II                                
+421 915 834 006                                    
bocora@dopravoprojekt.sk

Projekty

Chci přidat svoji firmu

S BIM mám bohaté zkušenosti a jsem připraven je nabídnout svým zákazníkům.
Přidat svoji firmu