Firmy používající BIM >> BIM asociácia Slovensko

BIM asociácia Slovensko

Podpora implementácie informačného modelu stavby do odbornej praxe

Podpora implementácie informačného modelu stavby do odbornej praxe

Adresa: BIM asociácia Slovensko
Ul. 29. augusta 36/C
811 09 Bratislava
IČO: 42270596
DIČ: 2023791154
www.bimas.sk

BIM asociácia Slovensko (BIMaS) je občianske združenie zamerané na podporu implementácie informačného modelu stavby do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov projekčného a stavebného procesu v rámci celého životného cyklu stavby - od prvotnej koncepcie po facility management. Hlavná náplň združenia je propagácia, popularizácia a rozvoj uplatnenia BIM na Slovensku. Prostredníctvom členskej základne združujeme odborníkov v tejto oblasti a spoločne prispievame k urýchleniu zavedenia BIM do praxe.

Kontaktná osoba:
Ing. Tomáš Funtík, PhD.
funtik@bimas.sk
+421 910 955 539

Chci přidat svoji firmu

S BIM mám bohaté zkušenosti a jsem připraven je nabídnout svým zákazníkům.
Přidat svoji firmu