Firmy používající BIM >> AQUATIS a.s.

AQUATIS a.s.

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby

Adresa: AQUATIS a.s.
součást SAFICHEM GROUP
Botanická 834/56
602 00 Brno
www.aquatis.cz

AQUATIS a.s. je poradenská a inženýrská společnost působící v oblasti vodohospodářství a životního prostředí. Svým klientům nabízí široké spektrum služeb ve všech oborech vodního hospodářství, od zásobování pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních sítí až po přehradní stavitelství, jezové objekty včetně vakových, protipovodňovou ochranu měst, obcí a průmyslových objektů, vodní elektrárny všech velikostí včetně přečerpávacích, tj. vše co nějak souvisí s vodou. Společnost vznikla v roce 1990 ze státního podniku Hydroprojekt, a to osamostatněním závodu Brno.

Projekty

Chci přidat svoji firmu

S BIM mám bohaté zkušenosti a jsem připraven je nabídnout svým zákazníkům.
Přidat svoji firmu