Firmy používající BIM >> AMŠ Partners spol.s r.o.

AMŠ Partners spol.s r.o.

Urbanistické a architektonické štúdie

Urbanistické a architektonické štúdie

Adresa: AMŠ Partners, spol. s.r.o.
IČO: 36628514
Nám. Štefana Moyzesa 3
974 01 Banská Bystrica
Slovensko
www.amsp.sk

Hlavným predmetom spoločnosti je: vypracovanie urbanistických a architektonických štúdií, predprojektová príprava stavieb, komplexná projektová príprava stavieb pre bývanie, administratívu, obchod, hotelové ubytovanie, priemyselnú výrobu, projektovanie interiérov, inžinierska činnosť, obchodné zastúpenie investorov na Slovensku.

Kontakt:
Filip Šovčík
filip.sovcik@amsp.sk

Chci přidat svoji firmu

S BIM mám bohaté zkušenosti a jsem připraven je nabídnout svým zákazníkům.
Přidat svoji firmu