BIM projekty >> Obytný súbor Škultétyho - Bratislava (BIM projekt)

Obytný súbor Škultétyho - Bratislava (BIM projekt)

Foto prezentace

Popis projektu

Stavba je umiestnená v katastrálnom území Bratislava – Nové mesto, severovýchodne od dopravného uzla Račianske mýto. Uvedené pozemky boli súčasťou zastavanej plochy bývalého areálu BEZ Račianska ul. Jedná sa o územie ohraničené Račianskou, Kominárskou a Škultétyho ul. a územím železničnej trate ŽSR Bratislava - Filiálka.

Objekty B05 – B09 sú situované v centrálnej časti pozemku a sú navrhnuté ako pokračovanie schémy 1.fázy. Pozostávajú zo vstupného podlažia a zo šiestich až ôsmych obytných podlaží. Objekt B06 má 12 nadzemných podlaží. Posledné podlažia bytových domov B05, B07 a B08 sú navrhované ako ustúpené. Ustúpené podlažia, takzvané penthousy majú južnú, východnú a západnú orientáciou fasád. Architektúra obytných domov B05-B09 nesie výraz kompaktných bytových stavieb, založený na striedaní plných plôch s presklenými okennými otvormi na severnej, východnej a západnej fasáde. Južné fasády objektov sú doplnené o priebežné loggie. Dynamickosť kompozície fasády doplňujú nepravidelne rozmiestnené okenné otvory na fasádach, a variabilný systém tienenia vo forme zhrňovacích perforovaných panelov na loggiách obytných domov. Bytové domy sú prepojené pódiom, ktoré tvorí strechu podzemných garáží PG2.

Celý komplex je navrhovaný ako obytný súbor s prevládajúcou funkciou bývania. Na nadzemných podlažiach všetkých štyroch bytových objektov B05-B09 sú umiestnené bytové jednotky. V partery objektov B07 a B09 je navrhovaná polyfunkcia. Bytové domy sú prístupné z úrovne okolitého terénu a vstupné priestory sú doplnené o základné technické vybavenie a recepciu. Dispozične sú objekty navrhnuté na osnove pravidelnej geometrie. Prístup   bytovým jednotkám zabezpečuje dvojica nezávislých komunikačných jadier prepojených v úrovni parteru. K prepojeniu podzemnej garáže s bytmi slúži jedno z dvojice schodísk vrátane výťahu. Zvislé komunikačné jadra sú navrhnuté symetricky na okrajoch bytových domov. Štruktúra bytov je navrhnutá podľa požiadaviek investora. Obsahuje škálu veľkostných kategórií bytov od jednoizbových až po päťizbové. Dispozície bytov sú navrhnuté s jasným členením priestorov v optimálnych proporciách, s diferencovaním dennej a nočnej časti. Pri spracovaní dispozičného návrhu bytových jednotiek sa vychádzalo z výsledkov svetlotechnického posúdenia bytov.

Podzemná parkovacia garáž je prístupná samostatným vjazdom zo Škultétyho ulice. V rámci 1. a 2.fázy výstavby sa vybudoval podzemný prepoj medzi garážami. Z každej úrovne parkovacej garáže je možný prístup k výťahom a schodištiam jednotlivých obytných domov B05-B09. V podzemných podlažiach garáži je okrem parkovania navrhované umiestnenie technických a technologických miestnosti a miestnosti domového vybavenia.

Na ploche pozemku 2.fázy sa zriadili aj samostatne stojace objekty trafostanice a prístrešky pre stojiská odpadu. Parkové a teréne úpravy sú doplnené o prvky malej architektúry, ako lavičky, stojany na bicykle, odpadkové koše a osvetlenie.     


VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
Architektonický a hmotový koncept objektov je založený na ortogonálnom princípe. Princíp kompozície jednoduchých geometrických foriem vytvára jasne čitateľný vnútorný priestor celého obytného súboru. Konštrukčné riešenie celého objektu je navrhnuté zo štandardných materiálov. Železobetónový nosný skelet je doplnený keramickým nenosným výplňovým murivom a štandardnými výplňami okenných a dverných otvorov. Objekty bytových domov B05 – B09 majú 6-8 nadzemných podlaží. Objekt B06 má 12 nadzemných podlaží Posledné podlažia bytových domov B05, B07 a B08 sú navrhnuté ako ustúpené.
 
Pôdorysné rozmery nadzemných častí jednotlivých bytových domov sú:
 • B05 15,92 x 34,96m,
 • B06 16,54 x 31,49m,
 • B07 15,94 x 35,36m,
 • B08 15,94 x 35,08m,
 • B09 15,92 x 35,08m
 • PG2 95,87 x 87,95m

V nadzemnej časti tvoria bytové domy samostatné dilatačné celky, v suteréne sú prepojené s garážami.
Pôdorysný rozmer podzemnej garáže spolu PG2 95,87 x 87,95m

Počet bytov v 2.fáze: 195
Počet obyvateľov v 2.fáze: 609
Celková podlažná plocha (B05-B09, PG2) 30.910,11 m2
z toho plochy loggií a terás 1.429,66 m2
Počet navrhnutých parkovacích miest spolu v 2.fáze: 245 miest
Z toho navrhnuté parkovacie miesta pre imobilných v 2.fáze: 15 miest

Autori:
Arhitektura Krušec
ARK Arhitektura Krušec d.o.o.
VRTAČA 8, 1000 Ljubljana, Slovenja
www.arhitekturakrusec.si

Vallosadovsky architects
Vallo & Sadovsky ARCHITECTS s.r.o.
Sinkiewiczova 4
811 09 Bratislava, Slovensko
www.vallosadovsky.sk

Generálny projektant 2.fázy:
VM PROJEKT, s.r.o.,
Bojnická 3
831 04, Bratislava, Slovensko
www.vmprojekt.sk
 
Investor:
Bavint, s.r.o.
IČO: 36 725 994
Krátka 1, 811 03 Bratislava

Základní informace

 • Počet bytov - 2.fáza: 195
 • Počet obyvateľov - 2.fáza: 609
 • Celková podlažná plocha (B05-B09, PG2) 30.910,11 m2
 • z toho plochy loggií a terás 1.429,66 m2
 • Parkovacích miest - 2.fáze: 245 miest
 • Parkovacie miesta pre imobilných - 2.fáza: 15 miest

Autori:
 • ARK Arhitektura Krušec d.o.o.
 • Vallo & Sadovsky ARCHITECTS s.r.o.

Generálny projektant 2.fázy:
 • VM PROJEKT, s.r.o.

Investor:
 • Bavint, s.r.o.

Přílohy

Co si myslíte o tomto projektu?

Ukázky projektů BIM

Corso Court

Stavba realizovaná plně v BIM, nově s BIM koordinátorem

Corso Court

Ukázky projektů BIM

Palmovka Park IV

Administrativní objekt na Praze 8, projekt plně realizovaný v BIM, včetně TZB

Palmovka Park IV

Ukázky projektů BIM

Byty Malešice

Polyfunkční komplex s převažující bytovou funkcí. Minimalizace kolizí díky BIM.

Byty Malešice

Ukázky projektů BIM

Rezidence Korunní

Obytný komplex ve stávající zástavbě. Stavební i marketingová dokumentace pomocí 3D BIM.

Rezidence Korunní

Ukázky projektů BIM

Univerzitní knihovna

BIM projekt Univerzitní knihovny - Stavební fakulta VUT v Brně

Univerzitní knihovna

Ukázky projektů BIM

Obytný areál U Hranic

Novostavba domu v hustě zastavěném území Prahy 10

Obytný areál U Hranic

Ukázky projektů BIM

Obytný soubor Cihelna

Rozsáhlý bytový soubor v Praze - Uhříněvsi

Obytný soubor Cihelna

Ukázky projektů BIM

Projekt FIVE

Moderní sedmipodlažní kancelářský objekt zachovávající historickou fasádu

Projekt FIVE

Ukázky projektů BIM

VDJ Zbýšov

Stavební úpravy Vodojemu Zbýšov

VDJ Zbýšov

Ukázky projektů BIM

Výrobná hala Humenné

Nové vzduchotechnické zariadenie vrátane rozvodov vzduchotechniky

Výrobná hala Humenné

Ukázky projektů BIM

Obytný areál U Hranic - TZB

TZB projekt novostavby domu - Praha 10

Obytný areál U Hranic - TZB

Ukázky projektů BIM

Budova CCN

Administratívna budova a výrobná hala pre CCN Group Beluša

Budova CCN

Ukázky projektů BIM

Projekt RD Veslařská - Brno

Novostavba rodinných domů, s celkem sedmi byty (ZTI, plyn)

Projekt RD Veslařská - Brno

Ukázky projektů BIM

Záhradné vily - Vavrica

3 bytové domy tvoriace samostatný urbanistický a architektonický celok situovaný v blízkosti lesa

Záhradné vily - Vavrica

Ukázky projektů BIM

Slovaktual Pravenec

BIM projekt haly

Slovaktual Pravenec

Ukázky projektů BIM

Rekonstrukce nemocnice Tišnov

I. etapa novostavba ambulantního traktu

Rekonstrukce nemocnice Tišnov

Ukázky projektů BIM

Moravské zemské muzeum

Centrální depozitář Rebešovice – I. etapa

Moravské zemské muzeum

Ukázky projektů BIM

UK - 2. LF dostavba areálu

Dostavba areálu 2.LF - Plzeňská - 3. etapa

UK - 2. LF dostavba areálu

Ukázky projektů BIM

Twin City - Mlynske Nivy

City Business District, Bratislava

Twin City - Mlynske Nivy

Ukázky projektů BIM

Riverview Praha

Administrativní budova v Praze na Smíchově s prvky skandinávské architektury

Riverview Praha

Ukázky projektů BIM

Corso Court (EBM)

Moderní administrativní budova v Praze 8

Corso Court (EBM)

Ukázky projektů BIM

Nákupní centrum Central Jablonec

Projekt stavební části zpracován v BIM systému Revit

Nákupní centrum Central Jablonec

Ukázky projektů BIM

Vila Beroun

Revit při návrhu tvarově složitých objektů

Vila Beroun

Ukázky projektů BIM

ELI Beamlines - laserové centrum

TZB pro unikátní laserové centrum ELI

ELI Beamlines - laserové centrum

Ukázky projektů BIM

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Košice

Rekonštrukcia budovy UDZS

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Košice

Ukázky projektů BIM

API knižnica

MEP knižnica pre tvorbu systémov potrubia

API knižnica

Ukázky projektů BIM

Hotel Louis

Nové Mesto nad Váhom

Hotel Louis

Ukázky projektů BIM

Shop - nákupné centrum Bory

Bory Mall - Bratislava

Shop - nákupné centrum Bory

Ukázky projektů BIM

Centrála banky

SLSP

Centrála banky

Ukázky projektů BIM

EKOM, Piešťany

Novostavba ultra-nízkoenergetické administrativní budovy připravovaná v BIM systému REVIT

EKOM, Piešťany

Ukázky projektů BIM

HELSKE Product Park

Priemyselný komplex

HELSKE Product Park

Ukázky projektů BIM

Národný Futbalový Štadión

Štadión, ktorý bude spĺňať kritéria UEFA a FIFA

Národný Futbalový Štadión

Ukázky projektů BIM

Obchodní domy ASKO nábytek

Novostavby sítě obchodních domů ASKO nábytek

Obchodní domy ASKO nábytek

Ukázky projektů BIM

Polyfunkčný súbor NEW STEIN

Blumentálska, Legionárska, Bernolákova ul. Bratislava

Polyfunkčný súbor NEW STEIN

Ukázky projektů BIM

Jaguar Land Rover v Nitre - hala zvarovňa

Realizačný projekt vykurovania, chladenia, rozvody stlačeného vzduchu a plynu

Jaguar Land Rover v Nitre - hala zvarovňa

Ukázky projektů BIM

Nadace ABF

Nadace ABF vstoupila do světa BIM

Nadace ABF

Ukázky projektů BIM

Rozpočet administrativní budovy PARKVIEW - Praha

Rozpočet dle DSP z BIM dat

Rozpočet administrativní budovy PARKVIEW - Praha

Ukázky projektů BIM

Vila pod horou

Rekonštrukcia rozostavanej rodinnej vily, Martin

Vila pod horou

Ukázky projektů BIM

Južné mesto etapa C4

Bratislava-Petržalka

Južné mesto etapa C4

Ukázky projektů BIM

Parkovací dům v Praze 9

BIM projekt parkovacího domu systému P+R

Parkovací dům v Praze 9

Ukázky projektů BIM

Rezidence 1351

Projekt rezidenčního bydlení v Pardubicích

Rezidence 1351

Ukázky projektů BIM

Vetranie priestorov

Vetranie kuchýň, rodinných domov, skladových hál, odsávanie

Vetranie priestorov

Ukázky projektů BIM

ŠKODA AUTO – Inovační a tréninkové centrum logistiky

Vizualizace projektu pro Škoda Auto - Objekt ITCL

ŠKODA AUTO – Inovační a tréninkové centrum logistiky

Ukázky projektů BIM

Priemyselný park a Logistické centrum Sereď

SO 603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď

Priemyselný park a Logistické centrum Sereď

Ukázky projektů BIM

R 8151 Hu - ES 110/22kV Hurbanovo

Rekonštrukcia ES 110/22kV Hurbanovo

R 8151 Hu - ES 110/22kV Hurbanovo

Ukázky projektů BIM

Obytný súbor Škultétyho - Bratislava (BIM projekt)

OBYTNÝ SÚBOR ŠKULTÉTYHO, 2.FÁZA (3.4. ETAPA)

Obytný súbor Škultétyho - Bratislava (BIM projekt)

Ukázky projektů BIM

Kotolňa a strojovňa - OC Prešov

TZB

Kotolňa a strojovňa - OC Prešov

Ukázky projektů BIM

Průmyslová budova ŠKODA AUTO

Studie průmyslového objektu pro investora ŠKODA AUTO - BIM

Průmyslová budova ŠKODA AUTO

Ukázky projektů BIM

Bungalov 1874

Kompaktný 3-izbový bungalov

Bungalov 1874

Ukázky projektů BIM

BIM knižnice Lindab

Produkty v systéme BIM pre Revit a pre ArchiCAD

BIM knižnice Lindab

Ukázky projektů BIM

Obytný súbor Dunajská Košice

210 byt.jedn.

Obytný súbor Dunajská Košice

Ukázky projektů BIM

Rodinný dom nad mestom 2018

Subor osmich rodinných domov pri lese nad mestom

Rodinný dom nad mestom 2018

Ukázky projektů BIM

Projekt Bukovec

Apartmánový dom

Projekt Bukovec

Ukázky projektů BIM

CENTRÁLA NAŠA

Priestory pre výrobu, distribúciu a výdaj hotových jedál

CENTRÁLA NAŠA

Ukázky projektů BIM

Polyfunkčný dom - elektro

Elektro-rozvody

Polyfunkčný dom - elektro

Ukázky projektů BIM

Projekt Jaguar Land Rover Automotive Nitra

TZB na zvarovni, montážnej hale a hlavnej administratívnej budove

Projekt Jaguar Land Rover Automotive Nitra

Ukázky projektů BIM

Predajno-skladová hala

Hala stavebnín

Predajno-skladová hala

Ukázky projektů BIM

Opravárenská hala Praha Jih - České dráhy

Hala pro depo kolejových vozidel

Opravárenská hala Praha Jih - České dráhy

Ukázky projektů BIM

Hilti projekt

Výrobná hala

Hilti projekt

Ukázky projektů BIM

Klimatizace, chlazení

BIM projekty Air Technology

Klimatizace, chlazení

Ukázky projektů BIM

Dálniční stavby D1

Stavby dálnic a obchvatů

Dálniční stavby D1

Ukázky projektů BIM

Výrobní závod Schaeffler

Schaeffler Production CZ s.r.o., závod Svitavy

Výrobní závod Schaeffler

Ukázky projektů BIM

Obytný súbor Pod vrškami

Projekt štyroch trojpodlažných bytových domov

Obytný súbor Pod vrškami

Ukázky projektů BIM

Knižnica vzduchotechniky

BIM knižnica TECHNOV pre Revit MEP

Knižnica vzduchotechniky

Ukázky projektů BIM

Twin City - Mlynske Nivy - audit

Kancelárske centrum Twin City, Bratislava

Twin City - Mlynske Nivy - audit

Ukázky projektů BIM

Nekázanka 11

Adminsitrativní budova

Nekázanka 11

Ukázky projektů BIM

Educational Training Center IT4 Innovations

Objekt školicího střediska pro Národní superpočítačové centrum

Educational Training Center IT4 Innovations

Ukázky projektů BIM

Klimakom - ďalšie projekty

BIM v TZB

Klimakom - ďalšie projekty

Ukázky projektů BIM

Novostavba administrativní budovy ve Vsetíně - Bobrkách

BIM projekt

Novostavba administrativní budovy ve Vsetíně - Bobrkách

Ukázky projektů BIM

Hornooravská nemocnica s poliklinikou (HNsP) Trstená

Komplet projekcia chladenia a vzduchotechniky

Hornooravská nemocnica s poliklinikou (HNsP) Trstená

Ukázky projektů BIM

BIO banka - projekcia vzduchotechniky

TZB projekt

BIO banka - projekcia vzduchotechniky

Ukázky projektů BIM

Jednotné centrum riadenia dopravy (JCRD)

Objekt na Domkárskej ul. č. 9 v Bratislave

Jednotné centrum riadenia dopravy (JCRD)

Ukázky projektů BIM

Výrobní hala Spedos

TZB projekt - vzduchotechnika

Výrobní hala Spedos

Ukázky projektů BIM

Nuppu V. etapa

Area projekt, 11 objektov a spoločný park

Nuppu V. etapa

Ukázky projektů BIM

Plynová regulační stanice - Veolia a GasNet

Typová regulační stanice Q=10000 m3/hod

Plynová regulační stanice - Veolia a GasNet

Ukázky projektů BIM

Hasicí zařízení pro Albert ČR

Revit a projektování stabilních hasicích zařízení

Hasicí zařízení pro Albert ČR

Ukázky projektů BIM

BIM při rekonstrukci bytového domu v Kadani

BIM technologie při rekonstrukci a správě bytového domu

BIM při rekonstrukci bytového domu v Kadani

Ukázky projektů BIM

Košická futbalová aréna KFA

Moderný futbalový štadión

Košická futbalová aréna KFA

Ukázky projektů BIM

Štadión FC DAC Aréna

Futbalový štadión - Dunajská Streda

Štadión FC DAC Aréna

Ukázky projektů BIM

Brose Prievidza

Výrobný závod BROSE, I. a II. fáza

Brose Prievidza

Ukázky projektů BIM

Viacúčelový športový areál

Športový areál so základnou školou - Banská Štiavnica

Viacúčelový športový areál

Ukázky projektů BIM

Energetické centrum pre Jaguar Land Rover

Nový závod automobilky Jaguar Land Rover v Nitre

Energetické centrum pre Jaguar Land Rover

Ukázky projektů BIM

Sky Park - 4. veža

Projekt z architektonickej dielne Zahy Hadid

Sky Park - 4. veža

Ukázky projektů BIM

Modernizace oblastní nemocnice Náchod

Optimalizace oblastní nemocnice

Modernizace oblastní nemocnice Náchod

Ukázky projektů BIM

BROSE III

Priemyselný areál

BROSE III

Ukázky projektů BIM

SKY PARK RESIDENCE

Bytové domy Sky Park Residence

SKY PARK RESIDENCE

Ukázky projektů BIM

SKY PARK OFFICES

Kancelárska budova Sky Park Offices

SKY PARK OFFICES

Ukázky projektů BIM

Objekt Ostrava - Přívoz

Stavební úpravy objektů na p.č. 427, Ostrava - Přívoz

Objekt Ostrava - Přívoz

Ukázky projektů BIM

Rezidence Perucká - Praha

Rozvody vody, kanalizace a plynu v bytovém domě

Rezidence Perucká - Praha

Ukázky projektů BIM

Vodní elektrárna Raška (Srbsko)

Projekt zpracovaný metodikou BIM

Vodní elektrárna Raška (Srbsko)

Ukázky projektů BIM

Ponava City

Rezidenční čtvrť Ponava City v Brně

Ponava City

Ukázky projektů BIM

Administrativní sídlo LESY ČR

Hradec Králové

Administrativní sídlo LESY ČR

Ukázky projektů BIM

Multifunkční komplex NEUGRAF – Nová Grafická

Bydlení - multifunkční objekt

Multifunkční komplex NEUGRAF – Nová Grafická

Ukázky projektů BIM

Strecha priemyselného objektu

Detaily strešných konštrukcií

Strecha priemyselného objektu

Ukázky projektů BIM

Závod pro výrobu hormonálních preparátů

Čisté prostory, Rusko

Závod pro výrobu hormonálních preparátů

Ukázky projektů BIM

Výroba léčiv pro veterinární použití

Čisté prostory - Česká republika

Výroba léčiv pro veterinární použití

Ukázky projektů BIM

Rekonstrukce závodu na zpracování krevní plazmy

Čiské prostory - Rusko

Rekonstrukce závodu na zpracování krevní plazmy

Ukázky projektů BIM

Vestavba operačních sálů

Čisté prostory pro zdravotnictví

Vestavba operačních sálů

Ukázky projektů BIM

Rekonstrukce výrobního závodu

Čisté prostory - výroba

Rekonstrukce výrobního závodu

Ukázky projektů BIM

Vestavba laboratoří

Čisté prostory - ČR

Vestavba laboratoří

Ukázky projektů BIM

Pasivní dům Kudlov

ALPH - energeticky pasivní dům

Pasivní dům Kudlov

Ukázky projektů BIM

Bydlení Těrlicko

Pasivní domy ALPH

Bydlení Těrlicko

Ukázky projektů BIM

Bydlení Fryšták

Domy typu ALPH (Active Live Passive House)

Bydlení Fryšták

Ukázky projektů BIM

Fasády a střecha rodinného domu a obchodu

BIM projekt opravy fasády střech

Fasády a střecha rodinného domu a obchodu

Ukázky projektů BIM

ZŠ TGM Blansko

Pasportizace, rekonstrukce a přístavba k ZŠ

ZŠ TGM Blansko

Ukázky projektů BIM

Administrativní budova Mercury

Holešovice - hlavního město Praha

Administrativní budova Mercury

Ukázky projektů BIM

Bytové domy

Radová zástavba riešená v BIM

Bytové domy

Ukázky projektů BIM

Exhortní kaple

Geodetické zaměření, průzkumy, zpracování dokumentace pro fázi DUR, DSP a DPS

Exhortní kaple

Ukázky projektů BIM

Kostel sv. Martina ve zdi

Historický objekt - zaměření, model, krov

Kostel sv. Martina ve zdi

Ukázky projektů BIM

Obytný soubor Lesopark Motol A

Objekt A

Obytný soubor Lesopark Motol A

Ukázky projektů BIM

Obytný soubor Lesopark Motol C

Objekt C

Obytný soubor Lesopark Motol C

Ukázky projektů BIM

Maison Ořechovka

Vícefázový projekt bytových domů

Maison Ořechovka

Ukázky projektů BIM

Obytný soubor Braník

Soubor bytových domů - Praha

Obytný soubor Braník

Ukázky projektů BIM

Teplárna Třebíč

Technologická konstrukce - BIM

Teplárna Třebíč

Ukázky projektů BIM

Golf Resort Hodkovičky

Obytný soubor

Golf Resort Hodkovičky

Ukázky projektů BIM

Selský dům Životice

Dvou etapový projekt rekonstrukce historické budovy selského domu a přístavba dvou novostaveb.

Selský dům Životice

Ukázky projektů BIM

Rodinný dům v Ostravě

Projekt celkové přestavby rodinného domu ze 70. let. Zpracování projektu proběhlo metodou BIM včetně fázování stavby (4D) a virtuální reality.

Rodinný dům v Ostravě

Ukázky projektů BIM

Byt Na Fifejdách

Projekt zpracovaný metodou BIM včetně fázování stavby (4D)

Byt Na Fifejdách

Ukázky projektů BIM

Porsche Horná streda

Vývojové centrum s výrobnou a skladovacou halou (Werkzeugbau s.r.o)

Porsche Horná streda

Ukázky projektů BIM

Polyfunkční objekt Kotkova

Polyfunkční objekt s byty a nájemními prostory

Polyfunkční objekt Kotkova

Ukázky projektů BIM

Bytový dům Lidická - TRIANGL TOWER

BIM projekty bytového domu - Brno

Bytový dům Lidická - TRIANGL TOWER

Ukázky projektů BIM

Rekreační areál Riviéra Brno

Volejbalová hřiště (soubor staveb)

Rekreační areál Riviéra Brno

Ukázky projektů BIM

Výměníková stanice

Ohřev TUV

Výměníková stanice

Ukázky projektů BIM

AQUALAND MORAVIA - Pasohlávky

Rozšíření venkovních atrakcí Pasohlávky

AQUALAND MORAVIA - Pasohlávky

Ukázky projektů BIM

Strojovňa tepelných čerpadiel

Vykurovanie, chladenie a príprava ohriatej pitnej vody pre 4 bytové domy

Strojovňa tepelných čerpadiel

Ukázky projektů BIM

Vodná nádrž Zadná voda

Lyžiarske stredisko Jasná – Nízke Tatry, Slovensko

Vodná nádrž Zadná voda

Ukázky projektů BIM

Zjazdová trať Skalka

Lyžiarske stredisko Ještěd, ČR

Zjazdová trať Skalka

Ukázky projektů BIM

Bytový dům Chodovec - Gemma

GEMMA, PRAHA 4 CHODOV

Bytový dům Chodovec - Gemma

Ukázky projektů BIM

Pedagogická fakulta - rekonstrukce

Kompletní rekonstrukce objektu v ul. Rettigové, Praha 1

Pedagogická fakulta - rekonstrukce

Ukázky projektů BIM

Geodetická dokumentace skutečného stavu kostela Sv.Mikuláše v Praze

Laserové skenování

Geodetická dokumentace skutečného stavu kostela Sv.Mikuláše v Praze

Ukázky projektů BIM

Kemp Tília Gäceľ

Rekreačný objekt

Kemp Tília Gäceľ

Ukázky projektů BIM

Vědecké centrum Refresh pro VŠB-TUO

Laboratoře a vývojová pracoviště - Ostrava - Poruba

Vědecké centrum Refresh pro VŠB-TUO

Ukázky projektů BIM

Mateřská škola Pohořelice

Nová spádová mateřská škola v Pohořelicích

Mateřská škola Pohořelice

Ukázky projektů BIM

Centrum energetických a environmentálních technologií - EXPLORER

Nové výzkumné centrum CEETe v areálu VŠB-TUO

Centrum energetických a environmentálních technologií - EXPLORER

Ukázky projektů BIM

Ekonomická fakulta VŠB -TUO

Nová budova ekonomické fakulty - SBToolCZ

Ekonomická fakulta VŠB -TUO