Aktuality >> twiGIS Re.Check pro správu a údržbu

twiGIS Re.Check pro správu a údržbu

Mějte pravidelnou údržbu budov a zařízení pod kontrolou

Aktuality


twiGIS Re.Check je moderní webová aplikace pro plánovanou údržbu nad vaším pasportem. Přehledně kombinuje plánovací funkce s mapovou, resp. výkresovou informací nebo 3D modelem.


S postupujícím nasazením BIM nástrojů roste potřeba využití BIM dat i pro provozování budovy, údržby a plánovaného servisu a revizí jejího technického zařízení nebo výrobních technologií uvnitř budovy. Pro tyto účely je určena webová a mobilní aplikace Re.Check postavená na GIS platformě twiGIS. Aplikace využívá technologie společností ARKANCE a je kompatibilní s projekčními daty BIM nástrojů Autodesk i s obecným BIM formátem IFC.

REVIZE A KONTROLY

V aplikaci Re.Check si sami nastavíte plánované kontroly a revize, přidělíte úkoly technikům a systém vás bude automaticky upozorňovat na blížící se termíny. Každý má v aplikaci k dispozici svůj “dashboard” s přehledem plánovaných činností.

DOKUMENTY A 3D MODELY V JEDNÉ APLIKACI

Veškeré návody, záruční listy a jiné dokumenty vkládejte přímo do aplikace. Vytvořte fotografie zařízení přímo v twiGIS Re.Check a už nikam nic nekopírujte. Máte 3D model budovy nebo stroje? Můžete s ním pracovat přímo v aplikaci. Nepotřebujete žádné další úložiště nebo jinou prohlížečku.

PASPORT

Základem aplikace twiGIS Re.Check je pasport vašich areálů nebo jen budov a plánů podlaží v jedné mapě. Už nebudete řešit žádné výkresy a jejich nekonečné verze uložené na lokálních zdrojích. Máte jen jeden pasport, kde jsou aktuální informace pro všechny.

Máte DWG, DGN, SHP,…? Všechny tyto zdroje je možné integrovat do twiGIS Re.Check.
A co BIM? Pro twiGIS Re.Check žádný problém. Vaše BIM modely integrujete přímo do aplikace. Následně můžete pracovat s pasportem ve 2D i ve 3D.

Nemáte žádný pasport? Nevadí, vytvořte si ho přímo v aplikaci twiGIS Re.Check. Využijte data katastru nemovitostí a vytvořte si vlastní pasport!

twiGIS Re.Check

Potřebujete mít kontrolu nad hlášením a evidencí poruch, řešením nahodilých servisních událostí, nebo plánovat časový plán technikům s reportem jejich vytíženosti? Rozšiřte základní aplikaci o tyto moduly.

SERVISDESK

Slouží k zakládání, řešení a evidenci servisních událostí. Pro zadávání tiketů (požadavku) je možné využít QR kódy, které mohou být umístěny v místnosti či přímo na konkrétním zařízení. Variantou je i zakládat požadavky bez technologie QR kódů.

Po vytvoření požadavku se požadavek (tiket) zobrazí příslušným pracovníkům v dashboardu, kde jsou kompletní informace o tiketu a průběhu jeho řešení. Ihned po úspěšném vytvoření tiketu obdrží  vlastník, dispečeři, manažeři a technik přidělený pro správu dotčené technologie nebo budovy  notifikaci o vytvoření požadavku.

ČASOVÁ NÁROČNOST A REPORT VYTÍŽENOSTI

Evidujte pro jednotlivé úkoly (kontroly, tikety) čas strávený technikem na vyřešení. Pomocí těchto dat můžete lépe plánovat práci techniků, tak aby jejich časový fond odpovídal naplánovaným požadavkům.
Díky přehlednému reportu můžete následně vyhodnocovat efektivitu práce a vytíženost techniků dle času, či na konkrétní budově.

PŘÍNOSY

Centralizace dat, informací a dokumentů do jedné uživatelsky přívětivé aplikace dostupné na všech zařízeních.
 • Nastavení kontrol dle vlastních potřeb.
 • Podklady pro splnění norem ISO 9001:2016.
 • Automatické upozorňování na blížící se termíny.
 • Veškerá historie na jednom místě.
 • Přehledy pro techniky i manažery.

Využijte nástroje Re.Check:
 • Plánujte údržbu v prostředí jednoduché aplikace.
 • Zaznamenávejte revize a kontroly z mobilního zařízení.
 • Nastavte sobě či technikům plán údržby dle vašich potřeb.
 • Definujte si šablony kontrol přímo v aplikaci.
 • Díky pasportu vidíte informace v kontextu.
 • Importujte grafické podklady z libovolného zdroje (papír, CAD, BIM, 3D).

Už žádné papíry a složité Excelové tabulky!

Více na twiGIS.eu

, Vladimír Michl