Aktuality >> Workshop na téma laserové scanování pro BIM

Workshop na téma laserové scanování pro BIM

Pražský workshop pořádaný firmami GEOTON a CAD Studio

Aktuality

V pátek 26. 6. v Praze proběhl dlouho očekávaný workshop na téma laserové scanování, za účasti firem GEOTON a CAD Studio. Geodetická společnost GEOTON má třináctileté zkušenosti v oblasti zaměřování skutečného stavu, takže dokázala účastníkům workshopu předat cenné zkušenosti, ukázky, rady a tipy ze skenování do 2D a 3D, přímo z praxe. CAD Studio, jako BIM specialista na evropském trhu, zase poskytla informace k jednotlivým softwarovým řešením.

Pro velký zájem při registraci došlo nakonec k rozdělení účastníků na dopolední a odpolední blok. Prezentace se v konečném součtu zúčastnily desítky účastníků z téměř 20 firem a institucí. Potvrdil se tím fakt, že laserové skenování ve stavebnictví představuje velice aktuální téma.

Program workshopu byl pestrý. V první řadě došlo k ukázce měřicí techniky, vysvětlení jednotlivých rozdílů a byly řečeny výhody a nevýhody jednotlivých skenerů a výstupních dat. Společnost GEOTON dále ukázala práci v nástroji Autodesk ReCap, kde např. optimalizací postupu na jednom konkrétním rozsáhlém modelu došlo u mračen bodů k úspoře dat z 20 GB na cca 200 MB. Autodesk ReCap je cenný mezistupeň pro další úpravu dat, protože skutečně usnadní práci s mračny bodů a zpřístupní tak data ze skenerů všem uživatelům, ať už preferují AutoCAD nebo BIM nástroj Autodesk Revit.Dále jsme na workshopu předvedli prostřednictvím konkrétní ukázky práce převodu mračen bodů na projektovou dokumentaci - jak v AutoCADu, tak v Revitu. Pro představu doporučujeme shlédnout videoukázku:

Kostel v Šonově:Bytová zástavba:Praha Nusle:
Součástí workshopu byla možnost vyzkoušet si virtuální realitu v nástroji Revitu s nadstavbou Enscape z datasetů CAD Studia. Účastníci měli tedy příležitost si stavbu projít, ještě dříve, než byla postavena.
 
Více o společnosti GEOTON zde: https://www.measure2bim.eu/

, Václav Marek