Aktuality >> Vzdělávací program Arkance Systems pomáhá společnosti SATRA v BIM procesech

Vzdělávací program Arkance Systems pomáhá společnosti SATRA v BIM procesech

Vzdělávací programy a zakázkový software pro vyšší efektivitu BIM procesů

Aktuality

Vzdělávací program a zakázkový software Arkance Systems CZ pomáhá odborníkům ve společnosti Satra k vyšší efektivitě v projekčních procesech BIM. 

V postupující transformaci Stavebnictví 4.0, která intenzivně probíhá v České republice již několik posledních let, se většina firem na stavebním trhu setkává s potřebou integrace postupů digitalizace do interních procesů. Jednou z takových společností, která čelí výzvám digitalizace a jejím dopadům do své každodenní praxe, je projekční a konzultační společnost SATRA, spol. s r. o., která patří ke špičce v oblasti projektování komplexních technologických staveb.Je zřejmé, že legislativní dopady, technické normy a procesy digitálního modelování se této společnosti, která pracuje na špičkových stavebně-technologických projektech, začaly těsně dotýkat. Bez postupného přechodu do standardů BIM by v příštích letech této společnosti hrozila ztráta konkurenceschopnosti. Bylo tedy přirozené, že nalezení vhodného partnera, který by profesionálním způsobem nabídl pomoc a nalezl vhodné softwarové řešení, projekční postupy a vyškolení odborníků na jednotlivé obory, byla nutnost a klíčový faktor pro další rozvoj v této oblasti. Odpovědní zástupci firmy se tedy s výzvou ke spolupráci obrátili na společnost Autodesk a jejího partnera, Arkance Systems CZ. Tento výběr přirozeně vyplynul z faktu, že software Autodesk byl používán již řadu let prakticky ve všech oborech, ve kterých společnost SATRA, spol. s r. o. působila.

Předmětem realizace bylo postupné nastavení procesů BIM do každodenní praxe. Při vědomí, že předmětem přechodu do digitálního modelování budou nejnáročnější technologické stavby, např. tunelové komplexy, se uskutečnily první společné mítinky, na kterých se diskutovalo o možných budoucích podmínkách technického řešení. Obsah „BIM strategie“ byl postupně projednáván se zástupci z řad řídících pracovníků i projektantů. Protože má Arkance Systems CZ bohaté zkušenosti při implementacích BIM a disponuje týmem specialistů na jednotlivé obory, vznikly postupně připravená data. Jednalo se o programování plug-inu a vytvoření scriptů v Autodesk Dynamo. Tato data byla určena pro testování v pilotním projektu vybraného úseku pražského tunelového komplexu Blanka. Následně byly sestaveny návrhy projekčních postupů v Autodesk Revit a Civil 3D a samotná vzdělávací fáze a pomoc při pilotním projektu, kde byly softwarové prostředky a nové znalosti testovány v praxi.Ve vzdělávacím programu je ve výhledu pamatováno i na rozvoj v oblasti BIM. Společnost SATRA postupně shromažďuje podněty, na kterých se bude v budoucnu pracovat. Mohou to být individuální konzultace na zvolené téma nebo třeba vývojové programování atd. S odstupem času bude také na místě zhodnocení celého vzdělávacího programu. Společnost Arkance Systems CZ podniká i další kroky v oblasti vzdělávaní BIM. Jedním z posledních aktivit je program BIM Academy, určená pro BIM manažery firem. Jedná se o školení ucelených témat např. BIM Office Management, Revit Template Creation a BIM Project Coordination, pokrývající většinu aspektů implementace BIM postupů a jejich využití v projekční a stavební praxi, šablonách a projektových úrovních. Tato aktivita je zaměřena jak na pozemní, tak liniové stavby, a společnost SATRA, spol. s r.o. ji může využít pro své BIM specialisty jako doplňkové vzdělávání.

„Na začátku stály naše vize, jaké dílčí kroky v přechodu do BIMu by měly být učiněny. Dialogem s Arkance Systems CZ naše představy a požadavky získaly jasnější obrysy a vzdělávacím procesem a dalšími dodanými službami jsme se posunuli o velký krok kupředu. Vše nebylo ještě učiněno, jsme uprostřed transformace, ale kvalitní základ byl již položen,“ hodnotí Ing. Jakub Karlíček, CIO & Innovation Manager, SATRA, spol. s r.o.

Viz referenční list (PDF)

, Richard Stránský