Aktuality >> Využití standardu SNIM také na projektu veřejné zakázky

Využití standardu SNIM také na projektu veřejné zakázky

Standard Negrafických Informací 3D Modelu

Aktuality

Už při začátku úvah, že bychom projekt Rekonstrukce Radnice Prahy 10 projektovali pomocí metody BIM, bylo jasné, že musí být využit nějaký standard. Protože investor projektu nemá vlastní standard a jiný český BIM standard nyní není, uvažovali jsme o použití dosud jediného českého BIM standardu - SNIM.

Rozhodnutí to pro nás bylo logické, protože u všech projektů, které navrhujeme pomocí Revitu, využíváme v naší kanceláři právě standard SNIM. Avizovaný Datový standard staveb, který nyní zpracovává ČAS v rámci BIM Koncepce 2022, není připraven k použití, ani není jeho pracovní verze volně k dispozici pro použití. Proto nebyl tedy žádný důvod, proč i na projektu veřejné zakázky nevyužít právě SNIM.
 
Co je SNIM?
SNIM (Standard Negrafických Informací 3D Modelu) má ambici stát se slovníkem českého stavebnictví. Prostředkem jasné komunikace mezi všemi stranami zainteresovanými v procesu návrhu, realizace a správy stavebního díla.
SNIM je datovým standardem a zároveň třídící systém, neboť k praktickému použití tohoto standardu v rámci BIM projektu je třeba obojího, vzájemně pevně propojeného. Cílem SNIM je tedy identifikovat jednotlivé základní stavební kameny každého stavebního díla a těmto Stavebním Prvkům přidělit parametry. Tyto hodnoty je třeba znát v určitých stupních vývoje projektu, abychom jej mohli bezpečně realizovat.
SNIM může být součástí BEP dokumentu a může sloužit k třídění prvků modelu a definici informační náplně BIM modelu.


 
SNIM není nic zcela nového, jeho základy sahají několik let zpět. Jako první vydal tento standard v ucelené podobě spolek czBIM cca před třemi roky. Od té doby prošel drobnými úpravami a nyní se pracuje na jeho dokončení. SNIM byl použit na mnoha (pilotních) projektech několika projekčních kanceláří a díky těmto pilotním projektům a praktickým zkušenostem je nyní odlaďován pod vedením czBIM v rámci samostatné pracovní skupiny.
 
Využití jednoho stejného standardu pro všechny projekty v jedné kanceláři má velkou výhodu. Práce osob na různých projektech nevyžaduje u jiného projektu naučit se, jak jsou zrovna prvky označovány, jaké parametry mají být využity apod. Také Revitové šablony jsou připraveny na tento standard a není nutné vždy modifikovat výkazové tabulky apod.

Pokud by byl u všech (BIM) projektů v ČR využit také vždy stejný standard, potom by se zjednodušila a zefektivnila práce všech účastníků stavebního procesu (projekce, rozpočet, příprava stavby, stavba, správa budovy). A právě tuto ambici SNIM má - je jednoduchý, funkční, ověřený, využívá současné zvyklosti projektování a výstavby.
 
Na projektu Rekonstrukce Radnice Prahy 10 byl využit SNIM verze 4.0, který již používá definice TSP (typ stavebního prvku) a PSP (podtyp stavebního prvku). A právě při aplikaci standardu jsme si všimli několika ne zcela logických zatřídění PSP, chybějících PSP apod. Ty jsme ale pro tento projekt modifikovali nebo doplnili tak, aby byl standard funkční. Zároveň také spolupracujeme s tvůrci SNIM a tyto kolizní body spolu řešíme tak, aby mohl být SNIM opraven a odladěn k ještě lepšímu praktickému použití.
 
Prezentace: PDF

Odkazy:  
 
15.5.2020
 
Lukáš Vacík
CASUA s.r.o.

, Lukáš Vacík