Aktuality >> Vizualizace projektu Rezidence 1351

Vizualizace projektu Rezidence 1351

Rezidenční bydlení - DIMENSE architects

AktualityBrněnská společnost DIMENSE v.o.s. je autorem projektu "Rezidence 1351" - rezidenčního bydlení v Pardubicích. Projekt tohoto nového bytového domu byl vytvořen pro developerskou společnost CERE Invest. Bytový dům „Rezidence 1351“ byl z hlediska architektonicko-stavebního řešení komplexně projektován v BIM, konkrétně bylo využito softwaru Autodesk Revit 2017.

Díky práci na této zakázce se v ateliéru DIMENSE zcela potvrdily výhody projektování v BIM zejména z pohledu snadného zapracování změn do projektu a kontroly jejich dopadu na celou stavbu jak ze strany architekta, tak ze strany investora. Rovněž díky programu Enscape bylo možné projekt prezentovat ve virtuální realitě a mnohé kolize tak byly vyřešeny přímo při prezentaci.

Pomocí softwaru Revit a real-time renderu Enscape se podařilo během jednoho roku připravit projekt bytového domu od úvodních skic, přes architektonicko-objemovou studii k dokumentaci pro územní řízení a zpracování marketingových podkladů obsahujících realistické vizualizace a audiovizuální prezentace včetně sekvenčních videí. V následujícím roce byla zpracována kompletní dokumentace pro stavební povolení na základě které bude na začátku roku 2018 zahájena realizace tohoto projektu.

Aplikace Enscape umožňuje velmi snadno přetvořit existující BIM projekt z Revitu na interaktivní dynamickou vizualizaci umožňující divákovi procházet či prolétat vystínovanou scénou - na počítači, na mobilním zařízení nebo ve virtuální realitě pomocí 3D brýlí - viz videoukázka:Viz podrobnější popis BIM projektu Rezidence 1351

, Lukáš Tunka