Aktuality >> Více dimenzí - 3D CAD vs. 4D/5D/6D BIM

Více dimenzí - 3D CAD vs. 4D/5D/6D BIM

Co znamená označení BIM projektů jako 4D, 5D nebo 6D?

Aktuality

Oproti známým 2D a 3D CAD nástrojům projektování pokrývají procesy spojené s BIM technologiemi i další aspekty projektu a stavby, proto bývá datový obsah BIM označován více dimenzemi než jen "3D" - jako "4D", "5D" nebo dokonce "6D". Tyto negeometrické dimenze jsou významné zejména u větších BIM projektů.

6D BIM
 
  • 4D odkazuje na časový aspekt projektu, tedy plánování spojené s BIM procesy. Pomocí časové dimenze dat mohou účastníci projektu a vlastníci stavby analyzovat projekt a jeho stav či funkci v průběhu času. Vedle plánování fází a kritických bodů výstavby, logistiky dodávek a instalace komponent, rizik či následného provozu budovy sem patří například také simulace BIM modelu z hlediska trvanlivosti konstrukce. Přínosem je optimalizace plánování, výstavby a koordinace týmů.
  • 5D doplňuje pohled finanční. Tento aspekt BIM analyzuje ceny komponent a služeb a pomáhá vytvářet přesné kalkulace a výkazy. Lze lépe plánovat a hlídat náklady, cenové dopady variant projektu, analyzovat finanční dopady změn projektu. 5D lze využít pro oblast prefabrikace. Výhodou je úspora nákladů a trvale udržitelné budovy.
  • 6D a případné další rozměry se týkají následné provozní fáze životního cyklu stavby, zejména z pohledu správy (facility management - FM, Building Lifecycle Management - BLM) - tedy po dokončení výstavby a předání do uživání. Tato oblast pokrývá široké spektrum pohledů - realitní strategie, správu majetku, pronájmy, daně, provozní předpisy, záruční doby, údržbu a renovace. Řada z těchto pohledů může efektivně využít data z informačního modelu budovy v některém ze standardizovaných formátů, jako je například COBie (Construction Operations Building information exchange). Přínosem je optimalizace správy majetku, od projektu až po demolici.

Někdy bývá jako "6D" označován pohled spotřeby energie a jako "7D" pak pohled Facility management.


, Vladimír Michl