Aktuality >> Velká Británie přechází na mezinárodní normy BIM

Velká Británie přechází na mezinárodní normy BIM

Leader v oblasti BIM technologií prosazuje mezinárodní standardy

AktualityVelká Británie patří k největším průkopníkům v oblasti BIM technologií a je v jejich implementaci ze všech zemí světa zřejmě nejdále. V článku na portálu BIM+ organizace CIOB se zamýšlejí nad chystaným přechodem z národních BIM norem BS 1192 a PAS 1192-2 na nový mezinárodní standard. Mezinárodní standardizace v oblasti BIM se bude dříve či později týkat i českých a slovenských projektantů, investorů a provozovatelů staveb, proto jsou tyto aktivity důležité i pro nás.

Britská normotvorná organizace BSI brzy zveřejní první dvě významné mezinárodní normy pro oblast BIM. Mezinárodní normy BS EN ISO 19650-1 a BS EN ISO 19650-2 nahrazují současné britské normy BS 1192 (principy) a PAS 1192-2 (plnění). Obě tyto nové mezinárodní normy shrnují pokyny a doporučení pro organizování informací o stavebních pracích a pro řízení informací pomocí BIM. BS EN ISO 19650-1 se zabývá koncepcemi a principy; BS EN ISO 19650-2 se zabývá fází plnění a dodávek.

Rozhodnutí Velké Británie o zahájení přechodu z národní normy „BIM úrovně 2“ k mezinárodním normám sahá už k roku 2011, ke strategické zprávě Report for the Government Construction Client Group. Tato zpráva přispěla k většímu využívání BIM v britském domácím odvětví stavebnictví a potvrdila, že BIM se stane významným milníkem měnícím způsoby práce, s hlubokým dopadem na celosvětovou výstavbu.

BIM technologie a procesy překračují národní nebo zeměpisné hranice. Proto došlo při rozvoji britského programu BIM ke konsenzu, že globalizace BIM by nevyhnutelně vedla k prosazování mezinárodních norem a standardů.

Stávající britské standardy BIM se již osvědčily jako účinný nástroj napomáhající systematickému přijímání standardizovaných pokynů a byly tak vhodným základem při spolupráci s ostatními národy na vývoji mezinárodních norem.
 
Předpokladem tohoto společného přístupu bylo to, že jeho výhody budou uznány všemi národy, včetně společného přístupu k přijetí těchto mocných nástrojů a informačně bohatých modelů. Očekává se rovněž, že tento krok položí základy rovných podmínek pro mezinárodní trhy a podpoří obchod."Nové normy odrážejí mnoho vývojových trendů v oblasti digitální výstavby v posledních letech. Poskytují také mezinárodní standard, v němž je Spojené království předním exponentem, což je důležité pro naše mezinárodní projektové a dodavatelské aktivity při uzavírání nových globálních obchodních dohod. Změny a aktualizace jsou obecně vítány těmi odborníky, kteří přispěli k vývoji nových norem." říká Hywel Davies, technický ředitel odborného panelu CIBSE.

 

, Vladimír Michl