Aktuality >> Úspešná 5. NÁRODNÁ BIM KONFERENCIA

Úspešná 5. NÁRODNÁ BIM KONFERENCIA

Konferencia organizová BIM asociáciou Slovensko

Aktuality

Úspešná 5. NÁRODNÁ BIM KONFERENCIA konaná pod záštitou:

Minulý týždeň sa spoločnosť CAD Studio zúčastnila na 5. Národnej BIM konferencii, organizovanej BIM asociáciou Slovensko, ktorej členom je aj CAD Studio. Bola určená nielen architektom a projektantom, ale aj developerom, investorom a správcom budov. Na konferencii sa zúčastnilo vyšše 350 záujemcov o problematiku BIM.

Spoločnosť CAD Studio pôsobila ako odborný partner konferencie. To znamená, že sme prispeli odbornou prednáškov v rámci BIM Workshopu, ktorý prebiehal paralelne v sále DoubleTree - Astoria s kapacitou do 45 miest. Prednáška “Automatizácia BIM projektovania v Revite pomocou DYNAMO” kolegu Martina Birása zaujala až do tej miery, že kapacita na sedenie nepostačovala a záujemcovia museli stáť.Ale podľa ohlasov od zúčastnených to stálo za to a s niektorími sme v rámci B2B stretnutia a Networkingu dohodli vyškolenie ich projektantov v tématike DYNAMO Revit.BIM Expo prebehlo vo foayer priestoroch a v miestnostiach Walldorf I.  a II. Zúčastnilo sa viac ako 25 vystavovateľov, kde jednotlivé firmy prezentovali technologické a softvérové zriešenia a produkty, ktoré sú dostupné na Slovensku. CAD Studio prezentovalo svoje riešenia postavené na Autodesk BIM platforme Revit, ktorá je vhodná na nasadenie od architektúry, projekcie, konštrukcie až po správu budov. BIM riešenie Revit je vhodne doplnené o doprogramovanú nadstavbu CAD Studio Revit Tools, ktorej funkcionality sú vyvíjané na základe potrieb slovenských a českých úžívateľov Revit. Na stánku boli prezentované aj desiatky úspešných nasadení užívateľov Revit, kde CAD Studio participovalo na dodávke systémov, ich nastavení ako aj zaškolení užívateľov a následnej technickej podpore.
 

, Ladislav Molnár