Aktuality >> Tvorba projektů z pohledu BIM manažera

Tvorba projektů z pohledu BIM manažera

Revit a Dynamo v projektu Areny Brno

Aktuality


Projektů, které jsou zpracovávány v BIM, je čím dál více. Mezi projekty společnosti Arch.Design, které jsou zpracovávány touto metodou, je nejen dlouho plánovaný Velodrom nebo Justiční areál v Ústí nad Labem, ale také nová multifunkční hala Arena Brno.

Každý BIM projekt je úplně jiný a práce BIM manažera se tak vyznačuje tím, že řeší problémy, které nikdy předtím řešit nemusel. Zrovna tak u projektu Areny Brno, kde jsme se zamýšleli například nad efektivním způsobem modelace sedaček. Jedná se o mnoho tisíc prvků, které musí být umístěny podle určitých pravidel. Sedačky jsou osazeny na jednotlivých úrovních tribun, takže by možná šlo využít programovací nástroj Revit Dynamo, které by umístilo podél tribun objekty v daném rozponu.

Situace byla ovšem složitější: sedaček je několik druhů, jsou kotvené vodorovně i svisle, jejich rozpony se také liší a v hledišti jsou tu i atypická místa. Navíc při takovém automatickém generování podle jednotlivých prvků by následná editace znamenala už ruční úpravy kus po kuse. Aby se nepracovalo s jednotlivými kusy, ale s nějakými shluky prvků pro jejich rychlejší editaci, bylo zapotřebí vytvořit způsob jejich propojení, ale jaký prvek Revitu na to použít? Možná pole, liniové nebo adaptivní komponenty…no a co takhle Zábradlí! Jeho vodorovné části se zde sice nevyužijí, ale svislé sloupky v určitém rozponu by se moc hodily. Zároveň má zábradlí velmi efektivní způsob modelace, kdy nakreslením prosté čáry vzniká celý komplexní tvar. Pak už stačilo trochu přípravy – vytvořit rodiny jednotlivých typů sedaček, které se aplikují na dané typy zábradlí a může se modelovat. Jednoduchým nakreslením čáry, kopírující danou hranu tribuny, máme jistotu stejné pozice sedadel od hrany i stejných vzájemných vzdáleností.


Jak to ale bývá, žádné řešení není ideální ani univerzální. Autodesk Revit bohužel zatím nedokáže vykázat počty sloupků (sedaček) a výpočet vzorcem délka zábradlí / rozpon sloupků je v tomto případě velmi nepřesný údaj. Na řadu tam muselo přijít v úvodu zmíněné Dynamo, se kterým lze tento problém vcelku uspokojivě řešit. Na výsledek se můžete podívat v přiložených obrázcích. Možná se může někomu tento postup hodit na obdobném typu objektu.

z materiálu společnosti Arch.Design


, editor