Aktuality >> Stretnutie členov BIMAS - Bratislava

Stretnutie členov BIMAS - Bratislava

Novinky BIM - 23.3.2022 - LOFT Hotel Bratislava

AktualityArkance Systems SK
sa ako riadny člen BIM asociácie Slovensko aktívne zúčastní strenutia členov BIMAS, ktoré sa bude konať 23.3.2022 o 15:00 v hoteli LOFT Hotel Bratislava. Témou stretnutia bude práca s negrafickými informáciami / parametrami v návrhovom procese BIM.

V rámci odborných prednášok vystúpi náš vývojový kozultant Ing. Martin Birás,  ktorý má dlhoročné skúsenosti s prácou v BIM aplikácii Autodesk Revit, ako aj automatizovaním BIM projektovania prostredníctvom vizuálneho skriptovania v DYNAMO, prípadne úpravami Revit cez API a C#. Témou jeho prednášky bude automatizácia práce s parametrami modelu Revit, a hromadné napĺňanie parametrov a ich modifikovanie v rámci modelu Revit.

Táto problematika je podľa nás kľúčovou pre kvalitnejšiu a efektívnejšiu prácu pojektanta pomocou ktorej vieme dosiahnuť časovú úsporu na projekte.

Ak Vás táto problematika zaujíma viac, neváhajte a kontaktujte nás:
+421 2 6381 3628
info.sk@arkance-systems.com

, Ladislav Molnár