Aktuality >> Strategický výhled - digitalizace infrastruktury

Strategický výhled - digitalizace infrastruktury

Nástup BIM nástrojů v projektech inženýrských staveb

Aktuality

Moderní nástroje digitalizace se nedotýkají jen pozemních staveb, ale i staveb infrastruktury. V nejbližších 20 letech přinese růst populace, urbanizace a ekonomická expanze posílení poptávky po infrastruktuře na nebývalou úroveň. Navíc nové trendy v technologiích mění způsob, jakým odborníci ze všech sektorů odvětví inženýrských a dopravních staveb infrastruktury plánují, navrhují, staví a udržují světovou infrastrukturu. Inovace zde již nejsou věcí dobrovolnosti. To, co se nezměnilo, je pokračující potřeba řešit rizika a samozřejmě i zvyšovat výnosy v rámci probíhající transformace oboru.

V těchto trendech hraje klíčovou roli technologie BIM. Po celém světě již vládní organizace společně s veřejnými a soukromými orgány stále více vyžadují použití BIM v nových projektech infrastruktury. Skandinávie a Velká Británie jsou v čele tohoto proudu, ale další evropské iniciativy se pohybují stejným směrem - například Německo a přicházející mandát EU BIM, který bude do roku 2020 implementován na všechny federální infrastrukturní projekty pod odpovědností Spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury.

V USA pak Federální dálniční správa (FHWA), Americká asociace zástupců státních silnic a dopravy (AASHTO), Americká  asociace stavitelů silnic a dopravy (ARTBA) a Sdružení amerických generálních dodavatelů (AGC) společně podporují něco, co označují jako "Civil Integrated Management" (CIM), což je ekvivalentní tomu, čemu zbytek světa říká "BIM pro infrastrukturu". Tento typ standardů a norem je na počátku procesu, který pohlíží na celkovou hodnotu projektu, nikoliv jen na prvotní náklady nebo cenu, což je dosavadní tradiční přístup. To postupem času posune dnešní pohled zaměřený na cenu do světa implicitně zacíleného na hodnotu. Méně zaměřeného na vstupy, více na výsledky. Toto přinese propojená éry digitalizace.

Například místo toho, abyste se jen obávali, zda je projekt navržen správně - město si bude spíše klást otázku "Je to ten správný nejdůležitejší projekt? Musí být tato silnice rozšířena? Bude tím místní doprava rychlejší a bezpečnější nebo je lepší použít odlišný, smíšený přístup? Rozšíří se tím obchodní možnosti a vytvoří se tak nová pracovní místa nebo bude to mát vliv na zaměstnance blízkých firem?" Dojde k transformaci odvětví infrastruktury z pohledu zaměřeného na aktiva systému směrem k pohledu zaměřenému na hodnotu.

průmyslové revoluce

Jaké síly a vlivy působí v průmyslu infrastrukturních staveb? Důležitý pohled přináší toto schéma z pohledu rizik a příležitostí jako základu pro zvyšování hodnoty projektů a jejich inovací.



Stále důležitějším aspektem se stává ono "i" v pojmu BIM.

Tento dokument obsahuje podrobnosti o probíhajících technolgických zlomech v oboru, ale také inspiraci pro vaše inovace. S možnostmi BIM, analýz "velkých dat" a výpočtové síle cloudu lze nyní lépe řešit a zodpovídat otázky, které přínáší výzvy v oblasti infrastruktury - průmysl s objemem 57 bilionů dolarů.


Autodesk Civil Infrastructure Strategic Foresight
(PDF, 34MB, anglicky)

, Vladimír Michl