Aktuality >> Stavební technologie s největším potenciálem návratnosti investic

Stavební technologie s největším potenciálem návratnosti investic

Které technologie ve stavebnictví mají nejrychlejší ROI?

Aktuality

Globální průzkum oboru stavebnictví za rok 2021 od společnosti KPMG zkoumal poslední změny v tomto odvětví a pokoušel se nahlédnout do budoucnosti.

Jedním z témat průzkumu byly inovace a technologie. Pandemie ukázala, že společnosti přemýšlející dopředu, dokázaly využít výhod svých předchozích investic do technologií. Možná i v důsledku toho teď většina firem z okruhu respondentů tohoto průzkumu plánuje v blízké budoucnosti mírnou nebo vysokou míru investic. Inženýrské a dodavatelské firmy přitom budou investovat ve větší míře (50 %) než vlastníci projektů nebo infrastruktury (33 %).

Respondenti byli dotazováni na technologie, které mají potenciál přinést jejich organizaci největší celkovou návratnost investic. Ve výsledcích vynikly tři technologie: integrované systémy řízení projektů (PMIS), BIM a pokročilá data a jejich analýza. Rozdělení výsledků je uvedeno v následujícím grafu. Výsledky vycházejí z rozhovorů se 186 zástupci inženýrských a stavebních společností a vlastníků projektů, z nichž naprostá většina realizuje významné investiční projekty.

Potenciál návratnosti investic do stavebních technologií
 
Stáhněte si zprávu (PDF, 47 stran) a zjistěte, co respondenti průzkumu Global Construction Survey 2021 říkají o budoucnosti odolnosti, integrovaném řízení rizik, řízení portfolia projektů, rozmanitosti, rovnosti a inkluzi a technologiích a inovacích v tomto odvětví.

, Martin Slanec