Aktuality >> Správa projektu dle ISO 19650 a efektivnější IFC

Správa projektu dle ISO 19650 a efektivnější IFC

Dva užitečné BIM dokumenty - implementace ISO 19650 a doporučení pro IFC v Autodesk Revitu a v Civil 3D

Aktuality

Společnost Autodesk uvolnila dva užitečné dokumenty pro všechny, kdo chtějí spravovat projektová data v souladu s BIM normou ISO 19650 (ČSN EN ISO 19650) a pro všechny, kdo chtějí efektivně využít výměnný formát  IFC pro přenosy dat z nebo do BIM aplikací Autodesk Revit a Autodesk Civil 3D.

1. Správa projektových informací v CDE s využitím normy ISO 19650

Pro koho je tento průvodce určen?

Tato příručka je určena uživatelům, kteří se s tématem ISO 19650 teprve seznamují a chtějí získat návod, jak jej implementovat do svých projektů. V tomto dokumentu se seznámíte s rodinou norem ISO 19650, s tím, jak se tato rodina vztahuje na informační modelování budov (BIM) a na společné datové prostředí (CDE), ale i s tím, jak mohou nástroje Autodesk podpořit vaši organizaci při zavádění těchto norem.Norma ISO 19650 je nová mezinárodní rodina BIM norem, která definuje procesy spolupráce pro správu informací v průběhu celého životního cyklu staveb pomocí BIM. Je přijata i jako ČSN EN ISO 19650.

Neefektivity plynoucí ze špatné správy informací a nedostatečné spolupráce během projektů v oblasti architektury, inženýrství a stavebnictví (AEC) jsou dobře známé a zdokumentované. Standardy a mezinárodní normy BIM, jako je řada norem ISO 19650, umožňují týmům minimalizovat neekonomické činnosti a zvýšit předvídatelnost nákladů a časových termínů. Normy mohou pomoci všem projektovým týmům vytvořit soudržný způsob sdílení, publikování a přezkoumávání projektové a stavební dokumentace, aby všechny strany měly přístup ke správným informacím ve správný čas.

Šest částí normy ISO 19650

Organizace informací o stavbě - Správa informací s využitím informačního modelování staveb
  • Koncepce a principy
  • Fáze dodávky aktiv
  • Provozní fáze majetku
  • Výměna informací
  • Přístup ke správě informací zaměřený na bezpečnost 
  • Zdraví a bezpečnost
Stáhněte si PDF průvodce (anglicky, 18MB)

 


2. IFC manuál Autodesk

U větších projektů a složitých týmových struktur může být využití nativních BIM dat problém, a to kvůli různým autorským softwarovým nástrojům od různých dodavatelů, které se používají pro jednotlivé projektové úkoly. Na podporu integrované spolupráce napříč softwarovými platformami založilo v roce 1996 12 předních společností v oboru (včetně Autodesku) sdružení Industry Alliance for Interoperability (IAI).

Hlavním konceptem vyvinutým tímto konsorciem bylo IFC (Industry Foundation Classes). V roce 2005 byla IAI přejmenována na buildingSMART. Společnost Autodesk je dnes členem strategického poradního výboru buildingSMART (SAC).

Ve fázi projektování je možné držet se nativního procesu BIM pomocí nástroje, jako je Autodesk Revit, který nabízí sady nástrojů pro architekturu, konstrukce a projektování TZB. Tento proces se někdy také nazývá uzavřený BIM, což v případě Revitu není správné, protože systém není uzavřený.Autodesk nyní publikuje novou verzi dokumentu s tipy pro správné a efektivní využití IFC v aplikacích Autodesk Revit a Autodesk Civil 3D (vč. podpory nového IFC 4.3). Tento materiál je nově k dispozici v online podobě s technologií GitBook. Můžete ji znát např. z produktových nápověd aplikací ARKANCE.

Viz autodesk.ifc-manual.com
 

Další informace a doporučení k implentaci norem ISO 19650 a o využití IFC můžete získat na vzdělávacích kurzech "BIM Academy" společnosti ARKANCE, popř. můžete získat certifikaci buildingSMART v této oblasti.

Viz též informace o ISO 19650 a o IFC na blogu NaZdi.cz nebo o IFC na blogu Civil3D.cz. Nebo IFC tipy na CADforum.cz

, Vladimír Michl