Aktuality >> Snadné BIM objekty pro výrobce

Snadné BIM objekty pro výrobce

Jak vytvořit BIM katalogy výrobků pro projektanty

Aktuality

Řada výrobců stavebních prvků nebo technologických zařízení dnes řeší otázku, zda, kdy, a jakým způsobem nastoupit do BIM. V případě výrobců to obvykle znamená poskytnout portfolio svých výrobků stavebním projektantům ve formě 3D modelů s přidruženými informacemi různého druhu ve formátech návrhových stavařských BIM aplikací tak, aby je mohli jednoduše umísťovat do svých stavebních projektů. Slibují si od toho mimo jiné i konkurenční výhodu v tom smyslu, že šance, že právě jejich produkt bude ve stavebním projektu specifikován, se zvyšuje, dostane-li projektant hotový model, který může do svého projektu vložit, místo aby se musel obtěžovat s jeho vytvářením.

V současnosti je běžnou praxí, že návrh výrobků je zpracováván ve vysoké podrobnosti v 3D CAD aplikacích a nabízí se tak možnost použít návrhové modely jako základ pro BIM objekty. Problém je však v tom, že BIM softwary jako je Revit pracují s odlišnými datovými formáty než strojírenské aplikace a také v tom, že pro stavební projekty není žádoucí vysoká podrobnost strojařských modelů. Často tak výrobci přijdou na to, že efektivnější než složitě převádět existující 3D modely na funkční BIM objekty, je vytvořit celou databázi produktů znovu přímo v nativním formátu dané BIM aplikace. V případě rozsáhlého portfolia produktů a zejména v situaci, kdy jsou produkty konfigurovatelné a parametrické, to často obnáší obrovské množství práce. Dále je pak nutné udržovat celý katalog vždy v aktuálním stavu, což také přináší nezanedbatelné náklady. To nezní příliš optimisticky, že?

V Autodesku na toto mysleli a přinesli svým zákazníkům možnost, jak přímo ze strojírenské aplikace Inventor poměrně snadno vygenerovat objekty ve formátu RFA (tzv. rodiny nebo Revit families), použitelné v současnosti nejpoužívanější návrhové BIM aplikaci Revit.

Postup je takový, že je nejprve geometrie parametrického modelu v Inventoru zjednodušena na úroveň vyhovující stavebním projektům a model včetně přidružených informací je posléze nahrán do cloudové aplikace Configurator 360. Pro cloudový model mohou být zpřístupněny jednotlivé parametry a jejich hodnoty a koncový zákazník nebo projektant si může jejich prostřednictvím ve webovém rozhraní nakonfigurovat přesnou podobu výsledného produktu. Ten pak může jednoduše stáhnout ve formátu RFA pro Revit nebo standardizovaném BIM formátu IFC. Velkou výhodou tohoto řešení je, že parametrizace výrobků jednou vytvořená v Inventoru nemusí být replikovaná pro všechny varianty BIM objektů. Koncový uživatel využije parametrů Inventoru a výsledný model stahuje již ve finální nakonfigurované podobě. Samozřejmě jej může ještě editovat a podle svých představ doplnit třeba o symbolické značky zobrazující se ve 2D výkresové dokumentaci. Podrobně je celé workflow vysvětleno v následujícím videu:
 


, Daniel Šmejkal