Aktuality >> Silniční konference - Blízké projektování III. druhu

Silniční konference - Blízké projektování III. druhu

Prezentace BIM řešení CAD Studia na Silniční konferenci 2018

AktualityVe dnech 17. a 18. října se koná v Ostravě již 26. ročník tradiční Silniční konference 2018

Partnerem této hojně navštěvované akce je tentokrát i společnost CAD Studio, které zde kromě přednášky bude rovněž vystavovat projekční řešení využívající CAD a BIM software společnosti Autodesk i doplňkové aplikace z vlastního vývoje.

Přednášejícím za CAD Studio bude ing. Martin FOLBER, s příspěvkem "Blízké projektování III. druhu aneb jak navrhovat pozemní komunikace v dohledné budoucnosti".V našem příspěvku představíme některé technologie moderního počítačového navrhování v oblasti projekce pozemních komunikací. Jednotlivé ukázky budou postaveny převážně na CAD a BIM aplikacích firmy Autodesk a na aplikačních nadstavbách těchto produktů.

V současnosti je kladen důraz na tvorbu a odevzdání projektové dokumentace od fáze studie až po realizační dokumentaci v co nejkratším možném čase. Díky vývoji informačních technologií se už dnes otevírají možnosti, jak rychle vygenerovat směrový a výškový návrh různých kategorií pozemních komunikací. Tento návrh lze pak porovnávat ve více variantách s ohledem na okolní prostředí. Aktualizovaná podkladová mapová data s popisnými atributy jako např. digitální terénní model s potaženou ortofotomapou, parcely, budovy a ostatní dopravní infrastruktura jsou stahována z mapových serverů.

Už v rámci studie je možné na základě počátečních vstupních dat o jednotlivých současných intenzitách v každém dopravním směru generovat simulaci dopravy nejen pro vozidla ale i pro cyklisty či chodce. Z důvodů složitých výpočtů s mnoha koeficienty probíhá výpočet na cloudovém serveru.

Z hlediska tvorby přesných digitálních modelů terénu (DTM) budou častěji a častěji využívány metody laserového skenování (LiDAR) či letecké fotogrammetrie. Drony a bezpilotní letadla (UAV) jsou cenové dostupnější, než tomu bylo dříve, a softwarové technologie umožňují již dnes z naměřených mračen bodů generovat nejen rozsáhlé modely terénů, ale i rozpoznávat jednotlivé hrany jako např. hrany obrub, vodorovné dopravní značení ale i jednotlivé objekty podél silniční komunikace. Příkladem mohou být směrové sloupky, svodidla či stožáry veřejného osvětlení. Tato objektová mračna je možné vyměnit za skutečné 3D objekty a získat tak celkově lepší představu modelu okolního terénu.

Projekční aplikace by měla obsahovat nástroje pro tvorbu libovolného tvaru liniové stavby, ať už se jedná o odvodňovací tvárnici, gabionovou zeď či protihlukovou stěnu. Geometrie, obvod, kubatura možná stačí dnes, ale do budoucna je třeba počítat s BIMem (BIM = Building Information Modeling = Informační model stavby) a s přidanými popisnými informacemi, které si vytvořený objekt ponese od jeho počátku až do konce jeho životnosti,  tzn. od projektu po realizaci, následné správě až jeho možné demolici.

Zveme vás do naší expozice - stánek číslo 29:Více informací na www.silnicnikonference.cz

, Martin Slanec