Aktuality >> Seminář BIM pro veřejné zadavatele I. (MPO)

Seminář BIM pro veřejné zadavatele I. (MPO)

Pozvánka pro zájemce z řad veřejných zadavatelů

Aktuality


v rámci startu činností pro zavedení metody BIM (Building Information Modelling) a jejím uplatnění ve veřejné správě připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) workshop, jehož hlavním cílem je seznámení s organizací a úvodním plánem činností pro rok 2018 schválené Koncepce zavedení BIM v ČR.

V druhém bloku nabídne detailnější představení metody BIM, představí možnosti přípravy a zapojení do pilotních projektů a především umožní navázání osobních kontaktů s odborníky v oblastech, které s využitím metodiky BIM úzce souvisejí (správa nemovitostí, ekonomické útvary, investice, veřejné zakázky). Přítomní budou zástupci MPO z odboru stavebnictví a stavebních hmot (gestor Koncepce BIM v ČR), České agentury pro standardizaci (ČAS).

Kromě výše uvedeného zde budou sděleny aktuální informace k projektu „Strategie zavedení metodiky informačního modelování staveb (BIM) pro potřeby veřejných zadavatelů“ (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0007522) spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost, jehož cílovou skupinou jsou zástupci veřejné správy (kraje, ministerstva a další OSS). Základní informace o projektu naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

PROGRAM SEMINÁŘE
8:30 – 9:00 – Prezence účastníků
Blok I. – Seznámení s organizací (9:00 až 11:00)
9:00 – Úvod a seznámení s organizací projektu MPO projektu „Strategie zavedení metodiky informačního modelování staveb (BIM) pro potřeby veřejných zadavatelů“ – Ivana Križanová, projektová manažerka, MPO
9:15 – Organizace realizace Koncepce BIM – Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví, MPO
9:30 – Dopravní stavitelství: aktuální stav Plánu zavedení BIM v DS – Ivo Vykydal, ředitel Odboru kanceláře
ředitele, SFDI
9:45 – Představení odboru Koncepce BIM ČAS – Jaroslav Nechyba, ředitel odboru agentury ČAS
10:00 – Představení pracovních skupin agentury ČAS (cca po 10 minutách)
PS02 – Zadávání, projektové řízení a smlouvy – Lukáš Klee
PS03 – Datové standardy a informační požadavky – Josef Žák
PS04 – Oceňování – Jaroslav Nechyba
PS05 – Vzdělávání a propagace – Jaroslav Nechyba
PS06 – Terminologie a normy – Štěpánka Tomanová
PS01 – Pilotní projekty – Štěpánka Tomanová
11:00 – 11:30 přestávka – coffee break, občerstvení

Blok II. – Workshop a diskuse (11:30 až 14:00)
11:30 – 13:00 Workshop: start koncepce BIM – moderátor Jaroslav Nechyba
bližší seznámení s metodou BIM, diskuse nad předpokládanými změnami v práci veřejného zadavatele


Workshop je určen pro všechny vedoucí pracovníky investičních odborů či odborů správy nemovitostí veřejných zadavatelů. Rezervujte si proto ve svém kalendáři termín pátek 6. 4. 2018 (v budově MPO Na Františku 32, Praha 1).

, Vladimír Michl
Nový příspěvek
User avatar
Zdeněk Kratina - 28. 3. 2018 9:23:07
   
Přihláška do workshopu
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat kde je možné se přihlásit do výše uvedeného semináře?

Děkuji

S pozdravem
Zdeněk Kratina

User avatar
Martin Slanec - 28. 3. 2018 14:51:30
   
RE:Přihláška do workshopu
Dobrý den, dle mého tam můžete dojít bez registrace, ale kontaktní osobou je paní Ing. Ivana Križanová z MPO, tak ji můžete napsat - krizanova.ivana@mpo.cz