Aktuality >> Schválen zákon zavádějící metodiku BIM do zadávání veřejných zakázek

Schválen zákon zavádějící metodiku BIM do zadávání veřejných zakázek

BIM při realizaci vypsaných veřejných zakázek ve stavebnictví

Aktuality

Dne 19.4.2016 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR nový zákon o zadávání veřejných zakázek (sněmovní tisk 638). Tento zákon mimo jiné zavádí možnost povinného využití metodiky BIM při realizaci vypsaných veřejných zakázek ve stavebnictví. Podle požadavku Senátu byla doba účinnost zákona prodloužena ze tří na šest měsíců a zákon nyní čeká na podpis prezidenta.

Metodiky BIM se konkrétně týkají dva odstavce § 103:

(2) Zadavatel může uvést doporučený způsob zpracování nabídky.

(3) V případě veřejných zakázek na stavební práce, projektové činnosti nebo v soutěžích o návrh může zadavatel v zadávací dokumentaci uvést závazný požadavek na použití zvláštních elektronických formátů včetně nástrojů informačního modelování staveb a uvést požadavky na obsah, strukturu nebo formát dat. Pokud tyto formáty nejsou běžně dostupné, zajistí k nim zadavatel dodavatelům přístup.


, Martin Slanec