Aktuality >> Šablóna projektu - pevný základ pre ďalšiu prácu

Šablóna projektu - pevný základ pre ďalšiu prácu

Po prechode na BIM je veľmi podstatné pripraviť si kvalitnú šablónu projektu, ktorá bude slúžiť ako odrazový mostík pre všetky projekty práce na informačnom modeli budovy

Aktuality

Po prechode na BIM je veľmi podstatné pripraviť si kvalitnú šablónu projektu, ktorá bude slúžiť ako odrazový mostík pre všetky projekty práce na informačnom modeli budovy. Čo to ta šablóna projektu ale je? Jedná sa o databázu rôznych nastavení, prvkov a elementov, pomocou ktorých vytvárame konkrétny model v BIM a ktoré sa zväčša na jednotlivých projektoch opakujú. Môže sa jednať najmä o:
 
  • nastavenia vlastností a grafiky jednotlivých elementov,
  • šablóny pohľadu a farebné schémy,
  • šrafy a typy čiar,
  • databázu materiálov, vrátane ich grafických, fyzikálnych, tepelno-technických a iných parametrov
  • konkrétne knižničné prvky, ktoré používame (okná, nábytok, potrubné systémy, mechanické zariadenia, ...)
  • rohové razítka na výkresoch,
  • vlastné konkrétne popisky,
  • predpripravené výkazy, legendy, filtre zobrazenia, skripty a pod.


Šablóny môžu a mali by byť rozdelené podľa jednotlivých profesií alebo špecifických činností, nakoľko projektant vzduchotechniky nepotrebuje knižničné prvky dverí alebo svietidiel, a naopak architekt zasa nepotrebuje presný typ tvaroviek konkrétneho systému vetrania. Jednak je mať všetko v jednej šablóne neefektívne z hľadiska navigácie a vyhľadávania a zároveň sa tým rapídne zvyšuje samotná veľkosť takejto šablóny.
Používanie šablón v konkrétnych projektoch značne zefektívňuje celý proces tvorby BIM modelu a môže ho urýchliť v niektorých prípadoch, dovolím si povedať, aj o viac ako polovicu.

, Tereza Kučerová Kraflová