Aktuality >> SKYGRIP - závesné systémy – automatizácia projektovania

SKYGRIP - závesné systémy – automatizácia projektovania

BIM nástroje pre automatizáciu v Revite

Aktuality

Jednoduchšie riešenia v oblasti závesných systémov – automatizácia projektovania pre partnerov

V poslednej dobe sa čoraz viac hovorí o automatizácii projektovania alebo o generatívnom projektovaní v BIM. Sme radi, že sme pri tom a vieme pomôcť zákazníkom s ich každodennou prácou. Nedávno sme pre nášho zákazníka spoločnosť SKYGRIP s.r.o. riešili automatizáciu rozmiesňovania závesných systémov - lanový systém GRIPPLE alebo závesná technika KOŇAŘÍK. Ponúkane riešenie tejto závesnej techniky je určené týmto profesiám:
Elektroinštalácie, Vzduchotechnika, Zdravotechnika, Kúrenie, Chladenie

Spoločnosť SKYGRIP ponúka konštrukčnú podporu nielen stálym ale aj novým zákazníkom v oblasti návrhov a špecifikácie závesnej techniky.

SKYGRIP je inovatívna spoločnosť preto chce zachytiť aj najnovšie trendy projektovania v BIM. Pre spolupracujúce projekčné TZB firmy sa rozhodla vyvinúť špeciálny doplnok pre použitie v projekčnom softvéri Revit – ktorý zabezpečí rýchlejšie a automatizované rozmiestnenie závesných systémov zohľadňujúci aj potrebné podmienky dimenzovania.

Po viacerých stretnutiach ako aj online schôdzkach sme si zadefinovali vstupy, požadovaný výstup a harmonogram termínov testov ako aj odovzdania funkčného nástroja.

Nástroj je vytvorený pomocou Revit DYNAMO v rámci projektovéhu súboru .rvt.


 
Vstupné údaje do skriptu, ktoré musí zadať užívateľ sú:
Prvky potrubia, na ktoré chce užívatel vložiť závesy, Odolnosť trapez plechu (Resistance of steel trapezoidal profile) a Podlažie (Level), ktoré reprezentuje úroveň strechy. Skript dokáže aj automaticky detekovať či sa záves kotví do betónu alebo trapezu, ak sa nad potrubím nachádza doska (Floor) a v názve typu má “Concrete”.

 
 
V projektovom súbore Revit .rvt sa nachádzajú knižničné prvky závesov pre oválne a spiro potrubie, s ktorými pracuje script.

Taktiež sú tu pripravené aj výkazy, ktoré si samozrejme možno dodatočne upraviť - meniť filtrovanie, zoradenie/zoskupenie podľa potreby:
 
 
 
 

Prínosy
Integrovanie projekčného softwaru Revit pre nás znamená zmenu projektovania, lepšiu koordináciu a spoluprácu partnerov, jednoduchší prístup k informáciám a plynulejšiu komunikáciu medzi jednotlivými profesiami.

Používanie dostupných systémov od spoločnosti CAD Studio umožňuje rýchlejšie, presnejšie, efektívnejšie a transparentnejšie navrhovanie umiestňovania závesných systémov vo virtuálnom priestore a zvyšuje ich spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky.

Hlavnými prínosmi pre našich partnerov sú rýchly návrh závesov TZB s príslušnými kontrolami a automatický detailný rozpis materiálu, čo pre nás, našich partnerov a v konečnom dôsledku aj pre našich zákazníkov znamená významnú úsporu času a finančných prostriedkov.

So spoluprácou s firmou CAD Studio SK sme spokojní pretože rýchlo zareagovali na našu špecifickú požiadavku, vyhradili tím odborníkov, ktorý sa podieľal na vývoji nadstavby riešenia Revit pre potreby SKYGRIP a dodanie zrealizovali kvalitne a v termíne.
Veľmi oceňujeme ich technickú podporu nielen pri zavádzaní riešena, ale i pri realizácii konkrétnych projektov. Profesionálny prístup, rýchla spätná väzba, konštruktívne návrhy, ale najmä spoločná chuť inovovať a posúvať hranice realizovateľnosti nás utvrdzujú v tom, že sme si vybrali správneho partnera.

Vďaka integrácii riešení spoločnosti CAD Studio sa nám vytvára priestor pre dodávanie spoločných riešení, darí sa nám oslovovať nových zákazníkov, dosahovať lepšie výsledky a plniť naše spoločné ciele.

Christophe PAYON – konateľ spoločnosti SKYGRIP

Celá referencia v PDF

 
 

, Ladislav Molnár