Aktuality >> Rozpočty rovnou z BIM modelu Revitu - 5D BIM

Rozpočty rovnou z BIM modelu Revitu - 5D BIM

RTS Manager pro automatizaci cenových kalkulací BIM projektů

Aktuality

Společnosti RTS a CAD Studio spolupracují na dokončení vývoje aplikace pro automatickou tvorbu rozpočtů přímo z BIM modelů z Autodesk Revitu. Toto "5D-BIM" řešení výrazně zrychlí a usnadní tvorbu cenových kalkulací BIM projektů. Projektant tak může rychle získat cenu projektu už ve fázi nabídky.

Beta verze této rozpočtářské aplikace byla představena na zářijové konferenci CADfórum 2019.


 

Ocenění BIM modelu

Informační model stavby je digitálním dvojčetem fyzického objektu a obsahuje veškerá data, týkající se rozměrů, technologií, specifikací, času, ceny, a jiných oblastí. BIM model vzniká již samotným konceptem, návrhem a doprovází ho po celý jeho životní cyklus.

Základními dimenzemi modelu jsou čas a cena – v terminologii BIMu tedy 4. a 5. dimenze modelování - kde pro tvorbu harmonogramu a rozpočtu je podkladem informační model doplněný o klasifikační systém a parametry.

Klasifikační systém RTS BIM

Klasifikační systém RTS BIM se dělí na klasifikaci objektů a prvků. KS RTS BIM byl vytvořen na základě zvyklostí, znalostí a principů českého stavebnictví s ohledem na použití pro BIM modelování. Jeho přidanou hodnotou je možnost využití pro sestavení ceny a časového harmonogramu, jehož podkladem je digitální model.

Klasifikační systém RTS BIM je hierarchicky strukturovaná soustava prvků, kde nejobecnější částí je zatřídění objektů podle stavebních oborů, skupin a konstrukčních charakteristik.

Základním prvkem KS je Konstrukční prvek a jeho Technická specifikace. Konstrukční prvek je fyzicky existující konstrukce nebo prvek nacházející se v modelu. Technická specifikace je technologickým a materiálovým upřesněním konstrukčního prvku.

Datový standard RTS BIM

Datový standard dělíme do čtyř skupin parametrů. Geometrické informace, informační parametry, technické parametry a procesní parametry.

Geometrické informace jsou geometrické údaje konstrukce, které vychází z 3D modelu nebo projektové dokumentace.

Informační parametry jsou údaje, které nemají přímý vliv na cenu, ale slouží k členění konstrukcí v modelu.

Technické parametry jsou údaje, které jsou návrhovými a doplňkovými informacemi konstrukce, které přímo ovlivňují konstrukční, architektonické, tepelně technické a jiné chování konstrukce. Technické parametry přímo ovlivňují vstupní materiály a technologie pro vybudování konstrukce dle návrhu. Technické parametry vychází ze základních požadavků a zvyklostí projektantů, které jsou určené pro správné posouzení a postavení konstrukce.

Procesní parametry jsou chápány jako parametry eliminující nepřesnost ceny objektu na základě absence některých konstrukcí. Procesní parametr může propojovat konstrukce, které na sebe přímo navazují.

Modelování s implementací systému RTS

Informační modelování je proces probíhající v nativním prostředí softwaru pro tento účel určený (např. Revit), kde 3D model je doplněn o potřebná data. Model vytvořený v takovém prostředí se následně stává souborem informací určených k výstavbě, údržbě, demolici,… fyzického (reálného) objektu.

Efektivní BIM modelování využívá řadu pomůcek a nástrojů pro efektivní vyplňování a řízení zakázky. Jednou z možností je využití pluginu firmy CAD Studio, ve kterém je možné přímé napojení na systém RTS BIM. Plugin umožňuje nejen efektivní zatřiďování konstrukcí, snadné a rychlé vyplňování návrhových parametrů konstrukcí, ale je online propojený s aktuálním klasifikačním systémem a datovým standardem RTS a integruje ho do modelu. Plugin „RTS manager“ následně umožňuje komunikaci s prostředím cloudu RTS, kde se vytváří časové a cenové podmínky a informace.

Ocenění prvků modelu

Po zatřídění všech prvků modelu a vyplnění parametrů je odeslán dotaz na cloud RTS, kde po vytvoření zakázky (projektu) je umožněna úprava importovaných konstrukcí a parametrů. Tento proces probíhá v uživatelském prostředí cloudu RTS.

Uživatelské prostředí Cloud RTS je přímo napojeno na export softwaru Revit (vyplněný pluginem firmy CAD Studia) a dokáže tak přímo reflektovat změny a novinky v modelu. Z informačního modelu přichází návrhové parametry konstrukcí a ty jsou možné doplnit o další parametry, které technologicky či jinak konkretizují zabudování konstrukce. Tyto doplňkové parametry přímo ovlivňují cenu konstrukce a časovou náročnost na její vybudování.

Projekt vytvářený v cloudu RTS může být doplněn o konstrukce, které se nenacházejí v modelu, ale jsou technologicky (či jinak) potřebné pro správné fungování stavby nebo pro její výstavbu.

Po dokončení úprav na zakázce v cloudu je možné ceny konstrukcí vrátit zpět do modelu formou odkazu nebo parametru.

Soupis konstrukcí

Výstupem projektanta je soupis konstrukcí. Soupis konstrukcí obsahuje všechny konstrukční prvky modelu doplněné o vedlejší a ostatní náklady.

Položkový rozpočet

Podrobný položkový rozpočet včetně možnosti kalkulace nákladů je možné sestavit v softwaru BUILDpower S. Podkladem pro tvorbu položkového rozpočtu je digitální model, soupis konstrukcí a další dílčí dokumenty projektové dokumentace. Položkový rozpočet je strukturován dle konstrukčních prvků – respektuje tedy členění projektanta/investora.

Digitální model a soupis konstrukcí vytvořený postupem výše uvedeným s sebou nese potřebná data, která rozpočtáři pomáhají vybrat „správné“ položky prací a materiálů a odpovídají návrhovým parametrům konstrukcí. Tato data nesou i potřebné výměry jednotlivých skupin položek a umožňují jejich kontrolu a úpravu.

Videoukázka použití Více na www.cenovasoustava.cz

, Tomáš Varmus
Nový příspěvek
User avatar
Honza - 30. 11. 2019 22:55:13
   
stažení
Zdravím,
1/ kde je tento doplněk ke stažení
2/ jde si klasifikační systém stáhnout i jako například excel?
3/ máte informaci, zda s něčím podobným přijde i URS?
Děkuji

User avatar
Vladimír Michl - 1. 12. 2019 9:36:39
   
RE:stažení
Dobrý den,
zatím nikde, jde o vyvíjenou aplikaci, která bude teprve uvedena na trh a pak teprve rozšíří cenové funkce Revitu.