Aktuality >> Revit v projektech plynovodních regulačních stanic

Revit v projektech plynovodních regulačních stanic

Zajímavé nasazení Revitu ve společnosti IGEA

Aktuality

Ostravská společnost IGEA se zabývá projektovou a inženýrskou činností v oblasti plynárenství a vodohospodářských staveb. V roce 2017 začala společnost využívat pro tyto projekty BIM aplikaci Revit. Pilotním projektem, který byl v Revitu zpracováván, byla projektová dokumentace typové regulační stanice Q=1200 m3/hod. pro obec Troubelice. Investorem této akce byl RWE GasNet, s.r.o. Jedním z větších projektů byla následně projektová dokumentace pro výstavbu nové Regulační stanice Q=10000 m3/hod a vedení dvou nových plynovodů DN300 z této RS k budoucím Fluidním kotlům. Projekt zahrnoval i úpravu trasy potrubí DEGAZ DN500 ze stávající Regulační stanice. Vymodelován byl kompletní stávající stav (stojky, potrubní mosty, horkovody, stávající objekty) a v rámci projeltu byl domodelován nový návrh - 3x plynovod včetně úprav OK + nová RS. Investorem této akce byla společnost Veolia.
Více viz profil společnosti IGEA a viz její ukázkové projekty v katalogu BIM-Ready firem.
 

, Marek Rosecký